Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Серия видеоконференции: Счетоводство и одит – нормативна база
 
На 31 май 2005 г. в Центърза за дистанционно обучение на Центъра за изследване на демокрацията започна провеждането на серия от видеоконференции, посветени на нормативната база и новите правила в областта на счетоводството и одита. Програмата е предназначена за мениджъри и представители на регулиращи, счетоводни и одитни органи. Водещи международни експерти от екипа на Световна банката, Европейската комисия и представители на новите страни-членки на ЕС ще съдействат за по-доброто разбиране и усвояване на шестте основни теми от участниците:
 • Разширяването на ЕС и значението на вътрешния пазар;
 • Acquis communautaire в областта на счетоводството и одита;
 • Международни финансови отчетни стандарти и Международни одитни стандарти;
 • Преглед на одиторската професия;
 • Органи, определящи Международните стандарти;
 • Наблюдение на финансовия сектор.


 • В серията видеоконференции участват Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Косово, бивша Югославия, Молдова, Румъния, Турция, Сърбия и Черна гора и Украйна.
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ