Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия с участието на генералния секретар на Съвета на Европа Валтер Швимер: Предстоящото установяване на институцията омбудсман в България
 

Усилията на гражданското общество в България за въвеждане на институцията омбудсман в страната бяха високо оценени от Валтер Швимер, генерален секретар на Съвета на Европа по време на публична дискусия, посветена на предстоящото установяване на институцията омбудсман в България. Дискусията, организирана от Коалиция 2000 на 8 октомври 2003 г. се проведе в Центъра за изследване на демокрацията - домакин на Информационния център на Съвета на Европа.

Г-н Швимер, който беше на посещение в България по повод на 25-тата Конференция на европейските министри на правосъдието, домакин на която е българското Министерство на правосъдието, подчерта ролята на омбудсмана за защита правата на човека и укрепване на демокрацията. Той направи кратък преглед на различните дейности на Съвета на Европа във връзка с институцията омбудсман и потвърди готовността на организацията да продължи да подкрепя създаването и развитието на тази институция в България.

Във встъпителните си думи към участниците председателят на УС на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов подчерта ролята на публично-частното партньорство при подготовката на приетия наскоро Закон за омбудсмана. Според него личностният характер на институцията предопределя голямото значение на лицето, което ще бъде избрано за първи български омбудсман, за успешния старт на институцията.

Заместник министър председателят на България д-р Пламен Панайотов се спря накратко на новоприетия Закон за омбудсмана, като обърна внимание на спецификите на институцията омбудсман. Той подчерта, че омбудсманът не е типичен държавен орган, тъй като той не разполага със санкционни правомощия, а неговите механизи за въздействие са преди всичко в сферата на морала и убеждението.

Водещият на дискусията д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и член на работната група за омбудсмана към Центъра, изрази благодарността си към всички, спомогнали за установяването на институцията омбудсман в България, и потвърди готовността на Центъра за изследване на демокрацията да продължи да подпомага създаването и развитието на институцията омбудсман на национало и местно равнище.

Джийн Гибсън, старши съветник по въпросите на правовата държава и доброто управление в Американската агенция за международно развитие, запозна участниците с дейността на генцията за подкрепа на създаването на местни институции от типа на омбудсмана в България. През последните няколко години в няколко български общини бяха създадени местни граждански посредници и наблюдатели, които осъщствяват своята дейност въз основа на специални споразумения с общинските органи и местнви неправителствени организации.

Успешният опит, натрупан от работата на местните институции от типа на омбудсмана, доведе до приемането на специални разпоредби, уреждащи възможността общинските съвети да избират местни обществени посредници. Причините за приемането на тези разпоредби бяха изложени от техния вносител Екатерина Михайлова, народен представител и заместник-председател на Парламентарната комисия по правни въпроси. Спирайки се на значението на лицето, което ще бъде избрано за национален омбудсман, г-жа Михайлова изрази надежда, че в Народното събрание ще бъде постигнат консенсус и омбудсманът ще бъде избран с подкрепата на всички политически сили в парламента.

Проф. Емилия Друмева, директор на дирекция "Законодателна дейност и европейско право" на Народното събрание, коментира законодателния процес в Народното събрание и посочи някои от основните разпоредби на новоприетия Закон за омбудсмана.

От името на Съюза на юристите в България Маньо Манев похвали усилията на гражданското общество и по-спицално на Центъра за изследване на демокрацията за установяване на институцията омбудсман в България. Според него, въпреки някои недостатъци, приетият закон дава необходимата основа за успешното създаване на институцията, като бъдещата дейност на омбудсмана ще покаже дали и в каква насока е необходимо усъвършенстване на правната рамка.

Публичната дискусия съвпадна с публикуването на четвъртоот поред издание на Центъра за изследване на демокрацията, посветено на институцията омбудсман - наръчника "Институцията омбудсман в Европа и България", което беше накратко представено от д-р Мария Йорданова и беше разпространено сред участниците.


Програма и изказвания
Информационна мрежа Омбудсман
Закон за омбудсмана
Наръчник: "Институцията омбудсман в Европа и България"

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ