Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Проект “Инициативата за укрепване на съдебната система» обяви конкурс за финансиране на малки проекти
 
На 26.05.2005 г. проект «Инициативата за укрепване на съдебната система» (ИУСС) обяви конкурс за подаване на предложения за проекти в области, свързани с подобряване работата на съдилищата и предоставяне на услуги за граждани в съдебната система в България. Заинтересуваните от конкурса организации могат да посетят информационната среща, която ще се проведе на 3.06.2005 г. от 13:00 ч. в гранд-хотел София.

Проект «Инициативата за укрепване на съдебната система» (ИУСС) подкрепя съдебната система в България в усилията й за реформиране в области като обучение, съдебна администрация, изграждане капацитета на професионалните организации, както и инициативи в сферата на нормативната уредба и връзките с обществеността. ИУСС е проект, който се финансира от Американската агенция за международно развитие (ААМР), а се осъществява от Ийст Уест Мениджмънт Институт (ИУМИ).

Основни изисквания към подаваните проекти:

Бюджет: между 3 000 и 25 000 щ.д
Продължителност: между четири и девет месеца
Примерни области на проектните дейности:

1. Открити и прозрачни съдилища
2. Обучение на определени групи свързани с работата на съда и др.
3. Подобряване на съдебната администрация
4. Проекти за законодателни промени
5. Повишаване на информираността за работата на съда и на общественото доверие в съда
6. Информационни технологии в съдилищата
7. Обществеността и съдът: групи за наблюдаване работата на съда и др.
8. Борба с корупцията.

Краен срок за получаване на предложенията: 28.06.2005 г. (Важи пощенско клеймо.)

Формуляри за кандидатстване както и повече информация за конкурса и информационната среща може да бъде получена на адрес:

Проект «Инициативата за укрепване на съдебната система»
ул. «Съборна» №2A, ет. 6, София 1000
тел. (+359 2) 984 87 40; факс (+359 2) 984 87 55
интернет страница: www.ewmi-bg.com, електронна поща: biliana@ewmi-bg.com.

Пълен текст на обявата за конкурса (MS Word, 55 Kb)
Стандартни разпоредби на ААМР за проекти на НПО (само на английски език) (PDF, 530 Kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ