Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Работна среща: Опитът на Обединеното кралство в борбата с корупцията в здравната система
 
На 19 май 2005 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща с представители на Националната здравна служба на Обединеното кралство Ема Уилби, главен експерт, отдел "Европейски проекти" и Стийв Филипс, зам.-директор, отдел "Борба с измамите и управление на сигурността".

Стийв Филипс изнесе презентация на тема “Опитът на Обединеното кралство в борбата с корупцията в здравната система и Европейската декларация за борба с корупцията и измамите в здравеопазването”. Г-жа Уилби и г-н Филипс са експерти в Звеното за борба с измамите към Националната здравна служба на Обединеното кралство, която е член на Европейската мрежа за борба с измамите и корупцията в здравеопазването.

В своята презентация гост-лекторите представиха успехите на създаденото през 1998 г. Звено за борба с измамите към Националната здравна служба на Обединеното кралство за намаляване на загубите и измамите в здравната система, причинявани от пациенти, лекари, служители в системата и компании-доставчици. Звеното за борба с измамите има функции по наблюдение и разследване на работата на здравноосигурителната система в Англия, и играе роля, подобна на тази на здравния омбудсман. Опитът и практиката на тези две институции могат да допринесат за подобряването на функционирането на здравно-осигурителната система в България чрез въвеждането на подобни механизми за контрол, включително и чрез евентуалното създаване на институцията здравен омбудсман.

Стийв Филипс запозна присъстващите на работната среща експерти и с работата на създадената през 2004 г. Европейска мрежа за борба с измамите в здравеопазването, към която към настоящия момент са се присъединили експерти и държавни служители от 21 европейски държави. Основна функция на тази мрежа е да осигури обмен на добри практики между европейските държави в борбата с измамите и корупцията в здравеопазването и да спомага за прилагането на принципите на Европейската декларация за борба с корупцията и измамите в здравеопазването, приета през октомври 2004 г.

Следващата среща на високо равнище на европейската мрежа ще се състои през месец октомври 2005 г. в Братислава като България и други европейски държави ще бъдат поканени да се присъединят към Европейската декларация за борба с корупцията и измамите в здравеопазването и да спомагат за нейното приложение.

Европейската декларация за борба с корупцията и измамите в здравеопазването (само на английски език) (PDF, 214 Kb)
Презентация на Звеното за борба с измамите към Националната здравна служба на Обединеното кралство (само на английски език) (MS Powerpoint, 625 Kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ