Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Начало на реформата в търговската регистрация в България
 
На 17 май 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, организира пресконференция на тема „Начало на реформата в търговската регистрация в България".

В пресконференцията участваха Антон Станков, министър на правосъдието на Република България, Светлозар Тонев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията.

Тя беше организирана във връзка с приетата от Министерския съвет с решение от 28 април 2005 г. Стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България.
Стратегията е подготвена от експертна работна група към Министерския съвет, включваща представители на всички заинтересувани държавни институции и на Центъра за изследване на демокрацията. Тя очертава приоритетите и етапите на въвеждането на модерна, централизирана, електронна регистърна система. В основата на документа са препоръките и предложенията, подготвени от експертите на Центъра за изследване на демокрацията през периода 2001 – 2004 г. и публикувани в доклада Възможности за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България.

Начало на реформата в търговската регистрация, слово на министъра на правосъдието Антон Станков
Представяне на Закона за регистър БУЛСТАТ,презентация на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Светлозар Тонев
Медиен отзвук
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ