Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Посещение на представители на Главния съвет на съдебната власт на Испания в Центъра за изследване на демокрацията
 
Съдебна реформа, основана на широк политически консенсус, е най-подходящото решение за България, заяви Хуан Пабло Гонсалес, председател на комисията по международни въпроси на Главния съвет на съдебната власт на Испания, по време на среща с представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията на 25 ноември 2003 г. Г-н Гонсалес заедно с Хоакин Делгадо Мартин, началник на отдел в Главния съвет на съдебната власт, и Алфредо Мартинес Серано, заместник ръководител на дипломатическата мисия на посолството на Испания в България, посетиха Центъра за изследване на демокрацията във връзка с наскоро стартиралия проект за реформа в българското наказателно-процесуално законодателство, който ще се осъществява в тясно сътрудничество с експерти от Испания. От страна на Центъра в срещата взеха участие председателят на управителния съвет д-р Огнян Шентов, директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова и координаторът на проекти в Правната програма Димитър Марков.

В своите встъпителни думи д-р Огнян Шентов подчерта успеха на съдебната реформа в Испания, като посочи, че прилагането на испанския модел може съществено да улесни осъществяването на реформата на съдебната власт в България. Той изрично подчерта значението на политическия консенсус за ефективното осъществяване на всяка реформа и особено на тази в съдебната власт. Говорейки за значението на международното сътрудничество за успешното реформиране на българската съдебна власт д-р Шентов обърна специално внимание на испанския принос и особено на ефективния подход, избран от испанските експерти.

Представяйки испанския опит Хуан Пабло Гонсалес посочи ниското равнище на корупция сред съдебната власт в Испания като един от факторите, спомогнал за успешното осъществяване на съдебната реформа в Испания, и изрази опасенията си, че именно корупцията може да се окаже основното предизвикателство пред реформата на съдебната власт в България. Освен това той обърна внимание на ролята на испанската Конституция, превърнала се в стабилна правна основа за провеждане на реформата.

Д-р Мария Йорданова представи накратко дейността на Центъра за изследване на демокрацията в сферата на съдебната реформа, като се спря на наскоро публикуваната Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт. Д-р Йорданова подчерта консенсусния характер на програмата, доказателство за който е както широкият кръг експерти, участвали в нейната подготовка, така големият брой държавни институции и неправителствени организации, изпратили бележки и предложения в хода на работата по програмата.

По време на срещата участниците обсъдиха и някои конкретни въпроси, свързани със съдебната реформа, като процедурите за избор на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд, връзката между съдебната реформа и противодействието на корупцията и организираната престъпност и др.

В заключение Алфредо Мартинес Серано подчерта важната роля на Центъра за изследване на демокрацията за развитие на съдебната реформа в България и изрази надежда, че въпреки някои пропуски процесът на реформа е отбелязал съществен напредък и ще продължи да се развива към постигане на основната цел – изграждането на ефективна и ползваща се с високо доверие съдебна власт.

Дискусия: "Испанският опит в съдебната реформа: уроци за българския преход"
Кръгла маса: "Испанският опит в съдебната реформа: възможности за прилагането му в България"
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ