Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Допълнения към Националната стратегия за противодействие на корупцията
 
В края на месец март 2005 г. с Решение # 223/ 30.03.2005 г. Министерският съвет на Р България прие Допълнения към Националната стратегия за противодействие на корупцията и Програмата за изпълнението и за периода 2004-2005 г.

Съгласно приетото Решение е създадена нова т. 1.7, която цели да се стимулира приемането и прилагането на мерки за противодействие на корупцията по високите етажи на властта. Някои от тези мерки са:

• разработване и приемане на Етичен кодекс за министрите и политически назначените служители в изпълнителната власт;
• въвеждане на задължително обучение за членовете на политическите кабинети, по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика;
• въвеждане на обучение за председателите на държавните агенции, директорите на изпълнителните агенции и членовете на държавните комисии по проблемите на противодействието на корупцията, управлението на конфликтите на интереси и професионалната етика;
• създаване на смесен съвет с представители на бизнеса с цел формиране на публично-частно партньорство за ограничаване на корупцията в бизнес средите и по “високите етажи” на властта;
• засилване на контрола и разработване на допълнителни мерки за контрол при разходване на средствата по европейските фондове и сключването и изпълнението на концесионните договори.

Пълен текст на допълненията към Националната стратегия за противодействие на корупцията (TIF, 168 Kb)
Национална стратегия за противодействие на корупцията. Приета с Решение №671 на Министерския съвет от 01.10.2001 г.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ