Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
“Общност от демокрации” НПО форум, Букурещ
 
На 14-15 ноември 2003 г. в Букурещ, Румъния, се проведоха регионална конференция и НПО форум, организирани от инициативата “Общност от демокрации” (Community of Democracies). Представители от над 25 страни от централна и източна Европа и САЩ взеха участие във форума. Центърът за изследване на демокрацията, София, и антикорупционната инициатива Коалиция 2000 представиха опита си и споделиха най-добрите практики в областта на борбата с корупцията.

Букурещкия форум на неправителствените организации даде възможност на представителите на неправителствения сектор да установят отношения на диалог, който да улесни напредъка на демократичните реформи в централна и източна Европа, да споделят добри практики и да формулират препоръки за консолидиране на демокрациите в страните от централна и източна Европа, като специално внимание бе обърнато на:

• ролята на неправителствените организации в насърчаването на доброто управление и борбата с корупцията
• механизми за регионално сътрудничество между неправителствени организации за насърчаване на Образованието за демокрация.

Форумът на неправителствените организации бе организиран от Фондация “Партньори за местно развитие” със съдействието на румънския офис на Програмата за развитие на ООН.


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ