Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Малки оръжия и леко въоръжение в България
 
Съдържание

Списък на използваните съкращения
Резюме
Увод

1. Изследване на разпространението на малки оръжия

 • 1.1 Законни оръжия
  • 1.1.1 Огнестрелни оръжия сред гражданското население
   • 1.1.1.1 Радпределение на оръжията по области
   • 1.1.1.2 Разпределение по етнически групи
  • 1.1.2 Въоръжени сили и Министерство на отбраната
  • 1.1.3 Полиция и МВР
  • 1.1.4 Други правителствени служби
 • 1.2 Незаконно разпространение на МОЛВ
  • 1.2.1 Брой на незаконните МОЛВ
  • 1.2.2 Разпространение на незаконните МОЛВ
  • 1.2.3 Източници на незаконни МОЛВ
   • 1.2.3.1 Кражби от частни лица
   • 1.2.3.2 Военни поделения
   • 1.2.3.3 Незаконно производство и кражби от заводи на компании от отбранителната промишленост
   • 1.2.3.4 Незаконен трафик на МОЛВ
   • 1.2.3.5 Оръжия от времето на комунистеческото управление
 • 1.3 Законно производство на МОЛВ
  • 1.3.1 Приватизация, производствено преструктуриране и конверсия
 • 1.4 Търговия с МОЛВ
  • 1.4.1 Участие на посредници в търговията с МОЛВ
  • 1.4.2 Tранспортни фирми и международни доставки
  • 1.4.3 Tърговия с рискови страни
  • 1.4.4 Внос и вътрешна търговия с МОЛВ

2. Последици от разпространението на огнестрелни оръжия сред населението

 • 2.1 Наранявания с огнестрелни оръжия
  • 2.1.1 Наранявания без фатален изход
  • 2.1.2 Фатални наранявания
 • 2.2 Престъпления с МОЛВ
  • 2.2.1 Незаконно притежание, производство и търговия с МОЛВ
  • 2.2.2 Убийства
   • 2.2.2.1 Младежта и убийствата с огнестрелно оръжие
   • 2.2.2.2 Разпределение на убийствата с огнестрелно оръжие по пол
 • 2.3 Въздействие върху социално-икономическото развитие
  • 2.3.1 Въздействие на контрабандата с МОЛВ върху социално-икономическото развитие на страната

3. Изследване на общественото мнение

 • 3.1 Нагласи към сигурността
 • 3.2 Нагласи към институциите за сигурност
 • 3.3 Познаване на проблемите, свързани с МОЛВ
 • 3.4 Нагласи към съществуващата "култура на използване на оръжие"
 • 3.5 Нагласи към наличието на МОЛВ
 • 3.6 Нагласи към разпространението на МОЛВ
 • 3.7 Нагласи към въздействието на МОЛВ
 • 3.8 Нагласи към притежанието и употребата на МОЛВ
 • 3.9 Нагласи към системата за вътрешен контрол над МОЛВ
 • 3.10 Нагласи към контрола над производството и търговията с МОЛВ
 • 3.11 Нагласи към унищожаването на МОЛВ
 • 3.12 Нагласи към събирането на МОЛВ

4. Изследване на националния капацитет за контрол над МОЛВ

 • 4.1 Законодателна и регулативна рамка
  • 4.1.1 Вътрешен контрол над МОЛВ
   • 4.1.1.1 Частни охранителни фирми
   • 4.1.1.2 Отговорни институции
  • 4.1.2 Контрол върху търговията с оръжие
   • 4.1.2.1 Отговорни институции
   • 4.1.2.2 Предложения за промени в настоящата система за оръжеен контрол
 • 4.2 Организационен капацитет
  • 4.2.1 Национална служба "Полиция"
   • 4.2.1.1 Издаване на разрешения
   • 4.2.1.2 Използване на въоръжена сила
   • 4.2.1.3 Противодействие на престъпленията с МОЛВ
  • 4.2.2 Национална служба "Сигурност"
  • 4.2.3 Национална служба "Борба с организираната престъпност"
  • 4.2.4 Агенция "Митници" и НС "Гранична полиция"
  • 4.2.5 Министерство на икономиката
  • 4.2.6 Министерство на отбраната
  • 4.2.7 Въоръжени сили
  • 4.2.8 Министерство на външните работи
  • 4.2.9 Съдебна власт
   • 4.2.9.1 Нелегално огнестрелно оръжие и съдебен процес
   • 4.2.9.2 Прилагане на контрола върху търговията с МОЛВ
  • 4.2.10 Междуинституционално сътрудничество
 • 4.3 Гражданско общество
  • 4.3.1 Неправителствени организации
  • 4.3.2 Асоциации на отбранителната промишленост
  • 4.3.3 Организации за защита на оръжията
  • 4.3.4 Синдикати
  • 4.3.5 Медии
   • 4.3.5.1 Медийно отразяване на престъпленията, извършени с оръжие
   • 4.3.5.2 Медийно отразяване на търговията с оръжие
   • 4.3.5.3 Медийно отразяване на отбранителната промишленост
 • 4.4 Събиране на МОЛВ
  • 4.4.1 Предишни акции за събиране на МОЛВ
  • 4.4.2 Капацитет за извършване на бъдещи акции за събиране на МОЛВ
 • 4.5 Унищожаване на МОЛВ
  • 4.5.1 Унищожаване на излишното въоръжение
  • 4.5.2 Унищожаване на излишните боеприпаси
 • 4.6 Прозрачност и отчетност
  • 4.6.1 Отчитане на годишния износ на оръжие
 • 4.7 Международно сътрудничество и обмен на информация

Приложение A: Описание на фокус-групите
Приложение Б: Видове оръжие във въоръжените сили и службите за сигурност
Приложение В: Излишни боеприпаси
Приложение Г: Списък на лицензираните фирми, осъществяващи външнотърговска дейност с оръжие
Приложение Д: Износ на МОЛВ
Приложение Е: Внос на МОЛВ
Приложение Ж: Списък на основните интервюирани лица
Приложение З: Библиография

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ