Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Местните обществени посредници в България: една година по-късно
 
На 26 април 2005 г. Коалиция 2000 , съвместно с Центъра за изследване на демокрацията, организира семинар на тема “Местните обществени посредници в България: една година по-късно”. Семинарът се проведе в зала 1 на Центъра за изследване на демокрацията. По време на дискусиите бяха разгледани различни аспекти от дейността на местните обществени посредници в България от въвеждането на институцията в началото на 2004 г.

В семинара взеха участие действащи в момента обществени посредници, общински съветници от общини, в които има избрани обществени посредници и такива, където предстои такъв избор, представители на неправителствени организации, медии.Специални гости на семинара бяха избраният наскоро омбудсман на Република България Гиньо Ганев и заместникът му Метин Казак.

В приветствието си към участниците в семинара, г-н Ганев представи накратко вижданията си за начина, по който следва да бъде организирана и да работи институцията. Той подчерта, че независимостта и отговорността са сред най-важните предпоставки за успешна дейност на институцията. Г-н Ганев обърна специално внимание на необходимостта от сътрудничество и взаимодействие между националния омбудсман и местните обществени посредници. Според него, тъй като законодателството не урежда изрично това взаимодействие, съответните разпоредби следва да бъдат включени в Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, който ще бъде приет скоро.
Първата част от дискусията беше посветена на дейността на местните обществени посредници през 2004.

Първият местен обществен посредник след законодателното уреждане на институцията Ели Милева от Каварна представи първият си годишен отчет и обобщи натрупания през първата година от дейността си опит.
Г-жа Милева каза, че през 2004 г. 148 души са потърсили помощта на обществения посредник, като най-често проблемите им са били свързани с устройство на територията, обществени поръчки и др. Тя обясни, че броят на неоснователните жалби и тези, които не са от компетентността на обществения посредник, е намалял значително, тъй като хората са вече по-добре информирани за функциите и правомощията на институцията благодарение на доброто сътрудничество между нея и медиите. Г-жа Милева изтъкна и важността на добрата комуникация не само с общинската администрация, но и с други органи и институции, които предлагат обществени услуги.

Общественият посредник на община Шумен Христо Христов запозна участниците в семинара с работата си от избирането му през септември миналата година. През тези шест месеца той e получил около 150 жалби по широк кръг проблеми. Г-н Христов подчерта значимостта на недопускането на каквото и да било политическо или партийно влияние върху работата на обществения посредник и добрите контакти и взаимодействие с общинската администрация. Той изтъкна, че понякога хората не познават достатъчно добре правата си и често търсят обществения посредник за съвет и консултация как да упражнят правата си ефективно.
Г-жа Милева и г-н Христов направиха сравнение между работата на обществения посредник в малка и в сравнително по-голяма община и общите и специфични подходи, които гарантират успешната работа на институцията.

Общественият посредник на Столична община Ангел Стефанов и заместничката му Валентина Танева разказаха накратко на участниците за началото и хода на работата си от избирането им през септември 2004 г.

Нина Павлова от сдружение “Бъдеще за всички” представи дейността на обществения посредник в община Ботевград, който беше избран по проект на сдружението. Тя подчерта, че макар и институцията да е станала доста популярна сред жителите на общината, общественият посредник не е могъл да продължи дейността си поради липсата на достатъчно финансови средства. Общинският съвет се e оказал в състояние да му осигури само минимални средства и това е попречило общественият посредник да продължи дейността си.

Това обстоятелство потвърждава още веднъж, че основната трудност пред установяването на местни обществени посредници е невъзможността на много общински съвети да си позволят финансирането на офиса на посредника.

Димитър Русинов от “Регионален фонд – ИГА” – Пазарджик говори за предстоящия избор на обществен посредник в община Пазарджик и неуспешния първи опит. Той спомена, че неуспехът се дължи на другата главна пречка за въвеждането на институцията на местно ниво – липсата на политическо съгласие сред общинските съветници и използването на институцията като инструмент за политически сделки на местно ниво. Г-н Русинов подчерта, че гражданското общество все още играе значителна роля в процеса на установяването на институцията в страната. Именно затова “Регионален фонд – ИГА” инициира създаването на гражданска коалиция, съставена от граждани и представители на неправителствени организации, която да подпомогне избирането на обществен посредник.

В хода на последвалата дискусия беше засегната и темата за специализираните омбудсмани като ефективен механизъм за защита на правата на човека в различни чувствителни сфери на обществения живот. Първият академичен омбудсман на България проф. Добринка Темнискова, която осъществяваше дейността си по пилотен проект в СУ “Св. Климент Охридски”, запозна участниците с особеностите в работата на подобен тип институция, като подчерта, че неформалното общуване, добрата воля и поверителността са сред най-важните характеристики за успешна работа.

Дейността на подобни институции в няколко средни училища в Пловдив беше представена от Надежда Махмудиева, проектен координатор в Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – гр. Пловдив. Тя говори за главните предпоставки за ефективна медиация и разрешаване на спорове в сферата на образованието, сред които и необходимостта от специализирана подготовка.

Участниците се обединиха около становището, че съществува необходимост от установяване на специализирани институции от типа на омбудсмана, но тяхното създаване следва да бъде комбинирано с укрепване на институцията на националния омбудсман и местните обществени посредници.

Програма на семинара
Съобщение за медиите
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ