Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Електронното правителство в България и стратегия за развитие на ИТ сектора
 
По инициатива на група народни представители на 25 ноември 2003 г. Българската международна стопанска асоциация и Центърът за изследване на демокрацията организираха семинар за запознаване на депутати и висши представители на администрацията на парламента с принципите на електронното правителство и възможностите за тяхното практическо приложение в България.

Семинарът беше открит от Николай Камов, Народен представител и вносител на предложението за изработване на годишен отчетен доклад за работата на правителството по въвеждането на електронно управление в страната. Той подчерта, че предложението е подписано от представители на всички парламентарно представени политически партии, което подчертава надпартийната важност на напредъка в тази област.

Вицепрезидентът на БИБА Саша Безуханова представи Стратегия и план за действие за конкурентоспособност на България на световните ИКТ пазари. Г-жа Безуханова подчертава съвместният ангажимент на бизнеса и правителството за развитието на ИКТ индустрията и превръщането й в двигател на икономическото развитие.

Павел Езекиев, председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции описа ролята на сектор ИКТ за инвестициите и икономическия ръст на България. Той посочи, че състоянието и тенденциите в тази област се предопределят от силните и слабите страни на българската икономика. Според г-н Езекиев сектор ИКТ е основен инструмент за постигане на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката.

Ивайло Георгиев, Координатор към Координационния център за информационни, комуникационни и управленски технологии описа основните характеристики и понятия на процеса “електронно правителство”. Той даде подробна дефиниция, представи стратегическата рамка за развитието на електронното правителство в България, както и очакваните ползи от въвеждането му.

Виж програмата и презентациите на участниците
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ