Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Кърджали
 
На 21 ноември 2003 г. в град Кърджали се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Проявата се организира съвместно от Центъра за изследване на демокрацията, община Кърджали и Българска младежка легия "Стефан Стамболов" – Смолян. Семинарът беше открит от кмета на града Хасан Азис, който приветства участниците и подчерта значението на институциите от типа на омбудсмана за прозрачността и отчетността на управлението. Той изрази готовността на общинското ръководство за взаимодействие с неправителствения сектор в името на едно открито управление на града, предпоставка за което е установяване на институция от типа на омбудсмана в град Кърджали.

Красимира Натан, експерт в службата на обществения посредник за Столична община, представи Закона за омбудсмана, приет през месец май 2003 г. Тя се спря подробно и на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, гласувани през юли 2003 г., които дават възможност на общинските съвети да избират местни обществени посредници. Красимира Натан разказа за работата на столичния омбудсман и обобщи неговата практика.

Рада Кулекова, бивш посредник за район Младост в София, представи изготвените временен статут, правилник, процедура за работа и рамково споразумение за взаимодействие с кмета на район "Младост". И г-жа Натан, и г-жа Кулекова запознаха присъстващите с жалбите, които се разглеждат от обществения посредник, мерките, които той предприема, както и механизмите за взаимодействие с органите на местната власт.

Президентът на Българска младежка легия "Стефан Стамболов" – Смолян Деян Ашков представи дейността на обществените съвети за борба с корупцията в общините Чепеларе, Баните и Неделино.

Новоизбраният обществен посредник (омбудсман) на община Неделино Емил Костов сподели, че с дейността си общественият съвет за противодействие на корупцията в общината е стимулирал процесите по въвеждане на тази институция в едно малко населено място.

В последвалата дискусия по темата участниците зададоха множество въпроси, на които лекторите отговориха изчерпателно, и отправиха някои препоръки. Основната част от въпросите бяха свързани с независимостта и финансирането на местния посредник, как може да се контролира неговата дейност, как се подбира и назначава неговия екип, на какво се дължи наличието на нерешени случаи и др.

Програма на информационния ден
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ