Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство издаде брошура със съвети към граждани за борба срещу незаконното строителство и преустройство на сгради
 
През месец януари 2005 излезе от печат брошура на Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство, София (ГСКНС ) озаглавена “Защитете своя дом”. Брошурата е в тираж 1000 екземпляра и се разпространява сред отделни граждани, граждански сдружения, както и сред представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Столична община, Столичния общински съвет. Публикацията обръща внимание върху вредите за човешкото здраве и обществената хигиена от функционирането на търговски и увеселителни обекти, лечебни заведения и учебни центрове в жилищни сгради.

Брошурата насърчава гражданите да се вгледат в сградата, където е техния дом, да защитят правото си на чист въздух и тишина, на светлина и спокойствие. ГСКНС обявява телефон, на който гражданите могат да получат методическа помощ от експерти. Тя се издава по проект: “Граждански мониторинг на правния режим и разрешителните, издавани от ХЕИ и Пожарна и аварийна безопасност при преустройства на жилища”. Проектът се осъществява в рамките на програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000, с финансовата помощ на Американската агенция за международно развитие.

През месец ноември 2004 г. ГСКНС разкри "горещ телефон", на който гражданите могат да подават сигнали до експерти на сдружението относно случаи на корупция при издаването на разрешителни и становища от ХЕИ и ПАБ в София. Сигналите могат да се подават на телефон 02.9549024 или по електронна поща: antisofcor@abv.bg.

Резюме на проектните резултати и предложения на Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство за увеличаване на прозрачността при процедурите за преустройства на жилища в обществено-обслужващи обекти

Брошура "Защитете своя дом"
Пълен текст на брошурата – страница 1 (PDF, 5.22 Mb)
Пълен текст на брошурата – страница 2 (PDF, 5.21 Mb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ