Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Научно-практическа конференция “Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище”
 
На 29 и 30.01.2005 г. в град София, Сдружение "Елисавета Кларк и Пенка Касабова" организира научно-практическа конференция, която бе заключителен етап от работата по проект “Педагогически модел за антикорупционно образование в средното училище”. Дискусиите се проведоха в зала 1 на хотел "Рила", София. Конференцията беше открита на 29.01.2005 г. от Министъра на образованието и науката, доц. д-р Игор Дамянов, който наблегна върху потенциала на българското средно образование в усилията за възпитание на нетърпимост към корупцията у подрастващите.

По време на конференцията бяха обявени резултатите от социологическо изследване на корупцията в средното образование проведено по проекта в софийски училища през 2004 г. Организаторите на събитието представиха и електронно помагало (разпространява се и на компакт диск) с методически указания и примерни учебни програми и материали за преподаване на антикорупционна тематика в средното образование. През втория ден на конференцията беше проведено обучение на учители в две фокус-гурпи по следните теми: "Съдържание и форми на квалификацията на учителите" и "Организационни форми и методи на преподаване".

В проекта взеха участие над 30 преподаватели от Търговско-банкова гимназия (ТБГ) и 135 СОУ “Ан Амос Коменски”, гр. София. Той се осъществява в рамките на програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000, с финансовата подкрепа на USAID. Под формата на дискусионни семинари учители от различни дисциплини и педагогически съветници обсъдиха възможности, форми и средства за открито и прозрачно училищно управление и пилотно въвеждане на антикорупционно образование в двете базови училища.

Програма на научно-практическата конференция
Приветствено слово към участниците в конференцията поднесено от Министъра на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов
Отзвук в медиите
Електронно методическо помагало за учители в средните училища за преподаване на антикорупционни модули
Анализ на резултатите от социологическо изследване на корупцията в средното образование

Обучителен семинар за учители “Методика за преподаване на антикорупционно образование” - 12 и 13.11.2004 г.
Кои са Елисавета Кларк и Пенка Касабова?
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ