Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания
 
На 26 януари 2005 г. Центърът представи аналитичен доклад за престъпността в България, който цели да даде независима оценка на състоянието на престъпността чрез провеждането на виктимизационно изследване – представително национално изследване на жертвите на престъпления.

На дискусията в хотел "Шератон" присъстваха депутати, служители от държавната администрация и службите за сигурност, чужди дипломати, експерти от неправителствени организации и медии.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра, откри дискусията с думите, че противодействието на престъпността е основна функция на политическата система и държавата, като ключов въпрос е ефективността на това противодействие като оценка за управлението във всяка демократична държава. Той подчерта, че досега дебатът в България се е осъществявал главно с политически аргументи – доколко е успешно или не едно управление в противодействието на престъпността. Именно поради политическия характер на този въпрос начинът на събиране, обработване и интерпретиране на данните за престъпността също е въпрос на обществената политика, а не единствено технически въпрос. В България е необходимо създаването на институционален механизъм за събиране на обективна информация за криминогенната ситуация в страната, особено на прага на членството в ЕС, като този механизъм трябва да отговаря на две условия: да осигурява достъп до алтернативни източници на информация чрез инструменти като виктимизационните изследвания и да бъде публично-частен, за да има доверие у крайния потребител, заключи г-н Шентов.

Г-н Томас Пийблс, ръководител на офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в България, също акцентира върху престъпността като един от най-важните проблеми за българското общество, което очаква адекватни и бързи решения от страна на държавната власт. За формулирането на ефективна стратегия за борба с престъпността е необходима ясна представа за нивото на престъпност в страната, но правоприлагащите институции все още не са синхронизирали действията си в тази насока. В този смисъл виктимизационните изследвания са много полезни, тъй като са важна стъпка в усилията за изграждане на статистическа база за измерване на престъпността като необходима част от усилията за ефективно противодействие на престъпността.

Представянето на методологията и резултатите от виктимизационното изследване от г-н Александър Стоянов, директор на Витоша Рисърч, и г-н Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, беше последвано от редица коментари. Г-жа Татяна Дончева, член на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, предложи създаването на постоянно звено за провеждане на криминологични анализи и виктимизационни изследвания за нуждите на държавното управление. Тя призова ръководството на МВР да провежда политика на нетолерантност към нерегистриране на престъпленията. Г-жа Дончева предложи също да се възстанови системата, при която престъплението се счита за разкрито след внасяне на обвинителния акт, като по този начин ще се премахнат различията в отчитането за разкриваемост на престъпленията от страна на МВР, прокуратура и следствие.

Към мнението за необходимостта от подобряване работата на МВР се присъедини и г-жа Надежда Сандолова, Ръководител на отделение "Централна банка и държавен дълг" в Сметната палата, която подчерта, че е важно да се реформира и управлението на бюджета на министерството чрез въвеждането на т.нар. програмно-целеви бюджети, които от своя страна изискват детайлизация на политиките и стратегиите и точно определяне на приоритетите. Г-н Румен Георгиев от Национална следствена служба очерта предимствата на използването на Единната информационна система за противодействие на престъпността за събиране на данни за разследваните престъпления като средство за избягване политизирането на въпроса.
Програма
Докладът: Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни изследвания
Встъпителни думи на г-н Томас Пийблс, Аташе по юридическите въпроси, Министерство на правосъдието на САЩ, Посолство на САЩ в България (на английски език)
Презентация на Александър Стоянов, Директор на Витоша Рисърч (PowerPoint, 215 kb)
Презентация на Тихомир Безлов, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията (PowerPoint, 455 kb)
Медиите за дискусията
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ