Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване, декември 1996 г.
 
Пълен текст в PDF (1,08 MB)

В основната си част настоящето изследване е посветено на проблемите на социалната справедливост в пенсионното осигуряване на България - едно от най-значимите направления на социалната политика и практика днес и в обозримо бъдеще.

Поставя и предлага добре обосновани, макар и не винаги безспорни отговори на принципни и конкретни въпроси като: кои са критериите за социално справедливо разпределение на доходите от пенсии в страни, чиито национални системи за пенсионно осигуряване са изградени на основата на принципите на Бисмарк? Кои са необходимите нормативи и механизми на съвременните пенсионни законодателства за възстановяване и подържане насоциалната справедливост? Какво е конкретното равнище и развитие на социалната справедливост при разпределението на доходите от пенсии в България през настоящия преходен период? Защо е незадоволително? Какви са неговите по-важни обективни и субективни фактори и причини? Какво предлага и какво постига в това отношение Законът за изменение и допълнение на закона за пенсиите (ЗИДЗП )от 15 март 1996 г.?
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ