Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Нова публикация за предпоставките за корупцията във висшето образование
 
През месец януари, 2005 г. излезе от печат нова публикация на Национална младежка организация за социално и икономическо развитие (НМОСИР), гр. Стара загора по проект „Национална студентска инициатива „Аз не корумпирам”. Проектът е в рамките на програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000, с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

Публикацията е озаглавена “Антикорупционна тетрадка” и съдържа следните раздели:
- Дефиниции за корупция във ВУЗ;
- Нормативна уредба на дейността на висшите учебни заведения в България; (Закон за висшето образование и подзаконови актове: как се прилагат, доколко са възможни злоупотреби с автономността на университетите, конкретни примери);
- Предпоставки за корупция във висшето образование и форми на проявление; (социално-икономически, нормативни и културни предпоставки и различните форми на проявление на корупцията: директни плащания, получаване на подаръци, сексуални услуги, връзкарство. Ще бъдат представени най-популярните примери в публичното пространство, отразени в медиите);
-Обхват на корупцията във висшето образование (социологически изследвания и данни от анкети в отделните университети);
- Законови санкции за корупция и наказани за корупция (как законът преследва корупционното поведение и колко са случаите на наказани до момента – данни от медиите);
- Анализ за ползите и загубите от корупцията в университетите;
- Къде представителите на академичната общност и студентите виждат предпоставки за корупция;
- Какво е нивото на корупция в българските университети според участниците в проведената националната анкета;
- Как могат студенти и преподаватели да се борят с корупцията.

Пълен текст на Антикорупционната тетрадка (PDF, 1.01 Mb)
Заключителна пресконференция по проекта – 1.12.2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ