Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Дискусия "Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ “Св. Климент Охридски”"
 
На 25.01.2005 г. в Зала 1 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, "Фондация “Социален диалог” проведе заключителна дискусия по проект “Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ Св. Климент Охридски”. Проектът се осъществи в рамките на програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000, с финансовата подкрепа на USAID. Проф. Добринка Темнискова, избрана през месец ноември 2004 г. за първи академичен омбудсман на Софийския университет, направи кратко представяне на постъпилите в нейния офис сигнали за корупция от студенти и преподаватели във ВУЗ-а и предприетите от нея стъпки за проверка и отговор на тези сигнали.

По време на дискусията бяха представени резултатите от изследване "Основни нагласи и представи за корупцията в Софийски университет", проведено в периода март-април 2004 г, както и издадената информационна брошура по проекта с материали от: изработената по проекта програма за антикорупционно образование в СУ "Св. Климент Охридски"; резултати от социологическо проучване за оценка на равнището на разпространение на корупционни практики в университета; институционализиране на университетския обществен посредник (омбудсман) в СУ "Св. Климент Охридски".

Програма на дискусията
Повече информация за проекта

Примерни учебни програми и материали разработени по проекта
Примерна учебна програма по “Гражданско и антикорупционно образование” за студенти-бакалаври от факултети, които получават учителска правоспособност в СУ “Св. Климент Охридски” (MS Word, 108 Kb)
Примерна учебна програма по “Гражданско и антикорупционно образование” за студенти-бакалаври от специалност “Социални дейности” в СУ “Св. Климент Охридски” (MS Word, 104 Kb)
Примерни учебни материали към учебна програма по “Гражданско и антикорупционно образование” в СУ “Св. Климент Охридски” (MS Word, 208 Kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ