Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация
 
На 20 Септември 2002 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация. На събитието присъстваха представители на изпълнителната и съдебната власт, неправителствени организации, бизнес средите и медии.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра, запозна участниците с дейността на Центъра в областта на съдебната реформа в България и подчерта необходимостта от модернизиране на системата за регистрация в страната и значението на този процес за противодействието на корупцията.

Главният юридически съветник на Норвежката компания за развитие на регистри (Норуей Реджистърс Дивелопмент - НРД) Улф Ертзаас и генералният директор на Регистърния център в Брьоносунд Ерик Фосум запознаха присъстващите с норвежкия опит и практика в областта на създаването и работата на централизирани електронни регистри. Улф Ертзаас представи дейността на НРД в сферата на създаване, развитие и функциониране на електронни регистри и направи кратък преглед на правната основа на регистрите на юридическите лица в Норвегия. Ерик Фосум запозна участниците с работата на Регистърния център в Брьоносунд, като разгледа подробно различните регистри, водени от него, и прилаганите регистърни процедури.

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, представи доклада Възможности за развитие на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България, изготвен от Работна група на Центъра за изследване на демокрацията, включваща изявени юристи и експерти в областта на информационните технологии. Докладът е резултат от сравнително изследване и анализ на чуждестранния и международния опит в областта на модерните системи и процедури за регистрация. Той има за цел да послужи като основа за развитие на цялостната концепция за регистърната реформа в България. Предложените реформи са насочени към трансформиране на съдебните регистърни процедури в административни, чрез замяната на съдебната регистрация с регистрация в централизиран електронен регистър.

Пълният текст на доклада на работната група и опитът на Норвегия и други европейски страни, както и дейността на Европейския търговски регистър, са представени в разпространената по време на кръглата маса брошура Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация, подготвена от Центъра за изследване на демокрацията.

Директорът на Централния регистър на особените залози Елена Петкова изрази подкрепата си за реформиране на регистрацията в България като посочи успешната практика в работата на Централния регистър на особените залози - единствения централизиран електронен регистър в България, създаден през 1997 г. Заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов представи електронния регистър на търговските дружества, воден от Българската търговско-промишлена палата. По време на дискусията другите участници също подкрепиха идеята за въвеждане на съвременен подход при извършване официалната регистрация в България.

Кръглата маса е част от проекта Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация, осъществяван от Центъра за изследване на демокрацията с подкрепата на Министерството на външните работи на Норвегия в рамките на Плана за действие за страните кандидатки за членство в Европейския съюз.

Програма на кръглата маса
Пълен стенографски запис на дискусията (PDF, 243 kb)
Брошура: Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ