Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция за представяне корупционните индекси на Коалиция 2000
 
Корупцията на дребно се е превърнала в масово явление, това стана ясно от изнесените на 12 ноември 2003 г. данни в рамките на редовния корупционен мониторинг на Коалиция 2000. Според данните от изследването 83 % от дадените подкупи през последното тримесечие са до 100 лв., като техният дял през миналата година се е увеличил с 18 %. Към момента “малката корупция” се е превърнала в паралелен механизъм на уреждане на взаимоотношенията между гражданите и обществените служители. Стабилна тенденция се оказва и фактът, че въпреки представите на хората за чиста от корупция образователната система, данните регистриращи реалното ниво на подкупите отново показват, че преподавателите се нареждат заедно с лекарите и митничарите сред групите генериращи най-висок корупционен натиск.

В по общ план съотношението между исканите и дадените подкупи в страната е 2:1, с други думи – на всеки два поискани подкупа, един е даден.

Според данните в проучването, престъпността и корупцията се нареждат непосредствено след най-наболелите социални и икономически проблеми в страната. Общественото внимание към тези два проблема се изостря в периоди на засилени дебати по темата, както и при наличието на конкретни случаи, добиващи публичност чрез медиите. Оказва се, че оценките за престъпността и корупцията са по–динамично променящи се в сравнение с тези за останалите обществени проблеми. Регистрира се увеличаваща се чувствителност на населението по отношение на престъпността в страната, вероятно като резултат от няколко криминални случаи на зрелищни взривове и демонстративни убийства. Само за три месеца оценките за значимостта на този проблем са нараснали с 6 пункта. С почти толкова (5%) намаляват оценките за важността на корупцията, като достигат една от най-ниските стойности от началото на мониторинга. В настоящия момент престъпността и корупцията се оценяват като еднакво тревожни за страната обществени проблеми.

Половината от респондентите смятат, че правителството не полага никакви усилия, за да се справи с корупционните практики, които съществуват във високите нива на държавната администрация. Докато през 2002 г. се регистрира позитивна оценка на населението по отношение на усилията на правителството за противодействие на корупцията, то през настоящия период оценката се стабилизира на едно по-неблагоприятно ниво.

Доминиращата обществена представа е, че населението живее в корумпирано общество и това не се променя с времето. През настоящата година не се наблюдават значими колебания в оценките на обществото за степента на разпространение на корупцията. Те се запазват около едно постоянно и сравнително високо ниво, въпреки слабото понижение спрямо същия период на миналата година.

Виж доклада "Корупционен мониторинг на Коалиция 2000, октомври 2003 г." Витоша Рисърч представя основните резултати и изводи от последното национално представително изследване на корупцията в България

Виж медийното покритие на пресконференцията
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ