Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Общински обучителен семинар за закрила на човешките права чрез институцията местен обществен посредник в Шумен
 
На 5 ноември 2004 г. в град Шумен се проведе общински обучителен семинар на тема закрила на човешките права чрез институцията местен обществен посредник. Събитието беше организирано от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000, в сътрудничество с Българското сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП)– Клуб Разград и със съдействието на община Шумен по повод на скорошния избор на първия обществен посредник в общината.

Целта на семинара бе да популяризира сред гражданите на общината важната роля на тази институция за подобряване на качеството на административните услуги и ограничаване на корупцията в община Шумен. В семинара участваха представители на местните власти, НПО, журналисти и граждани, между които председателят на Общинския съвет в Шумен Даниела Русева, Валентина Мирчева,общински съветник,обществените посредници на Шумен и Каварна Христо Христов и Ели Милева, кметове на общини от Шуменска област.

Семинарът бе открит от Георги Милков, ръководител на проект, БСЧИГП-Клуб Разград.
Председателят на БСЧИГП-Клуб Разград Юлка Бойкова представи опита на организацията при осъществяването на три проекта за установяване на местни обществени посредници в различни общини на област Разград. Тя сподели добрите практики и подчерта важността на личността на обществения посредник.

Даниела Русева поднесе приветствие към участниците от името на Общинския съвет и сподели удовлетворението си от успешния избор на обществен посредник в Община Шумен. Г-жа Русева изрази мнението си, че въвеждането на институцията омбудсман/обществен посредник на национално и местно равнище е гаранция срещу административния произвол и за свободното упражняване на човешките права.
Адвокат Пламен Петров представи законодателната рамка на институцията местен обществен посредник според Закона за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА).
Общинският съветник Валентина Мичева сподели опита по стартиране и осъществяване на процеса за институционализиране на обществения посредник в Община Шумен. Голяма част от присъстващите граждани изразиха очакванията си от дейността на обществения посредник и споделиха подкрепата си за институцията.

Бяха обсъдени различни аспекти на процеса по въвеждане на институцията обществен посредник в гр. Шумен и гр. Каварна. Христо Христов сподели вижданията си за предстоящата си дейност като обществен посредник и плановете си за развитието на институцията.
Подробно разказа за дейността си и първият обществен посредник, избран след законодателното уреждане на институцията с приетите допълнения на ЗМСМА, Ели Милева.

Сред основните теми, обсъдени на семинара, бяха натрупаният опит и практики във функционирането на институцията на местно ниво преди и след измененията в ЗМСМА, финансирането на обществените посредници, значението на личността и важността й за успеха на институцията, механизмите за избор, така че да се създадат предпоставки за издигане и гласуване на качествени кандидатури,правомощията на общественият посредник и взаимодействието му с администрацията и т.н. Особен интерес предизвика въпросът за обществената оценка и необходимостта от индикатори за ефективността на обществения посредник.

Семинарът се проведе в един ден с кръглата маса “Гражданско участие и прозрачност”, организирана от Инициатива местно самоуправление (ИМС) на Американската агенция за международно развитие. На кръглата маса бе представен примерния Правилник за дейността на обществения посредник.Правилникът е подготвен от работна група, чийто домакин е ИМС,в която участват и представители на Центъра за изследване на демокрацията, Коалиция 2000 и БСЧИГП - Клуб Разград.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ