Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Областни обществени съвети за борба с корупцията
 
Във връзка с разширяване на обхвата на предприеманите мерки за противодействие на корупцията и тяхното прилагане на областно ниво от страна на българското правителство и създадената Комисия за координация на работата по борбата с корупцията (ККРБК) към Министерски съвет, и в сътрудничество с неправителствени организации активни в тази област, през 2004 г. в страната бяха създадени областни обществени съвети за борба с корупцията.

Обществените съвети са областни органи за прилагане на правителствената политика за борба с корупцията осъществявана чрез Националната стратегия за противодействие на корупцията и Програмата за изпълнение на Националната стратегия . Те са изградени с активната подкрепа на областните управители и ККРБК. В тези обществени съвети взимат участие представители на: централната, областната и общинската администрация, съдебната система, РДВР, неправителствени организации, бизнеса, отраслови и браншови организации и медиите по места.

Основна цел на обществените съвети е да мобилизира представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масова информация, органите на държавната власт и местната администрация за гарантиране на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за упражняване на граждански контрол и мотивиране на предприемачеството чрез създаване на антикорупционен климат и условия за честна конкуренция в региона.

Заседанията на обществените антикорупционни съвети се провеждат ежемесечно като съветите изготвят и представят годишен доклад за дейността си. Сигнали за корупция се приемат и проверяват от членовете на съветите като препоръките им няма да имат задължителен характер, но подлежат на обществена разгласа. Сигналите и документите, придружени със становище на съвета, ще се изпращат в прокуратурата и ще се сезират компетентните органи да правят проверки по тях.

Подобни обществени съвети вече са факт или са в процес на учредяване във всички областни центрове, като техни председатели са областните управители на съответната област.

Създадени областни обществени съвети за борба с корупцията към декември 2004 г. и медийният отзвук за дейността им:

Благоевград, председател: Антон Бръчков, областен управител на област Благоевград
Бургас, председател: Иван Витанов, областен управител на област Бургас
Варна, председател: Яни Янев, областен управител на област Варна
Велико Търново, председател: Красимир Генчев, областен управител на област Велико Търново
Враца, председател: Лъчезар Борисов , областен управител на област Враца
Кърджали, председател: инж. Калин Примов, областен управител на област Кърджали
Ловеч, председател: Мариян Балев , областен управител на област Ловеч
Пловдив, председател: Гьока Хаджипетров, областен управител на област Пловдив
Силистра, председател: Петко Добрев, областен управител на област Силистра

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ