Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция “Съдебната власт в България в контекста на присъединяването към ЕС: реформа на следствието и прокуратурата”
 
Мeждународната конференция, която се проведе на 8-9 април 2005 г., имаше за цел да подпомогне процеса на присъединяване на България към ЕС като допринесе за укрепването на съдебната власт, особено по отношение на организацията и мястото на прокуратурата и следствието, в съответствие с добрите практики, прилагани в държавите-членки на ЕС и другите страни-кандидатки. Конференцията предостави възможност на българските политици да се запознаят с опита на държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки във връзка с организацията и структурата на прокуратурата и следствието с цел стимулиране на широко публично и експертно обсъждане на различните варианти за реформа на прокуратурата и следствието, следвайки успешните модели, приложени в други страни. Разпространението на материалите от конференцията сред всички институции, ангажирани в осъществяването на съдебната реформа в България, ще допринесе за провеждане на реформата в съответствие с европейските стандарти.

Повече за конференцията
Програма на конференцията
Резюме от дискусията
Сборник: Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки
Медиите за конференцията
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ