Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видеоконференция на Глобалната мрежа за обучение и развитие: Предизвикателствата на бюджетната реформа в България и Франция
 
На 3 декември 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира видеоконференция, посветена на осъществяващите се в България и Франция бюджетни реформи. Целта на събитието беше да се обмени опит по проблеми, с които се сблъскват и двете държави и да се постови началото на бъдещо сътрудничество в тази област.

Г-н Любомир Дацов, заместник-министър на финансите на Република България, представи настоящите предизвикателства пред бюджетната реформа. Най-важните от тях могат да се обобщят в:
 • подобряване на планирането на бюджета и пренасочване на повече специалисти към дейности, свързани с програмирането му;
 • обвързване на цикъла на политическо планиране с бюджетния процес;
 • по-ефективно оценяване и отчетност.

 • Планираните бъдещи промени в България предвиждат и децентрализация при изпълнението на заложените в бюджета програми като по този начин Министерството на финансите ще осъществява само дейностите по планирането и оценката на резултатите.

  Г-н Франк Мордак, директор на дирекция “Бюджетна реформа” към Министерството на икономиката, финансите и индустрията на Франция, запозна българските участници с новия Закон за бюджета във Франция. Той подчерта, че подобна реформа изисква време, консенсус между всички заинтересовани, повишен контрол и по-висока ангажираност на Парламента. Предвижда се до 2006 г. да влезе в сила новата структура на бюджета.  Настоящи предизвикателства пред бюджетната реформа в България, презентация на г-н Любомир Дацов, заместник-министър на финансите (на английски език)
  Френската бюджетната реформа, презентация на г-н Франк Мордак, директор на дирекция “Бюджетна реформа” към Министерството на икономиката, финансите и индустрията на Франция
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ