Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Заключителен семинар «Активизиране и укрепване ролята на гражданското общество в борбата срещу корупцията в община Перник”
 
На 20.12.2004 г. в Регионален бизнес център - град Перник се проведе заключителен семинар на тема: «Активизиране и укрепване ролята на гражданското общество в борбата срещу корупцията в община Перник”. Семинарът се организира по проект: “Ограничаване на корупционните действия в сферата на здравеопазването и образованието на територията на община Перник, чрез активизиране и укрепване ролята на гражданското общество” изпълняван от Регионалния бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, Перник. Проектът се осъществява в рамките на програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000 и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

Една от основните дейности по проекта беше създаването на Обществен антикорупционен съвет с представители на местните власти, НПО и медии в град Перник и провеждане на серия от обучения за неговите членове, целящи изграждане на умения и местни партньорства в борбата с корупцията в община Перник.

На срещата бяха представени резултатите от проекта и бяха обсъдени бъдещи партньорства и инициативи за ограничаване и противодействие на “малката корупция” в Пернишка община. В семинара взеха участие представители на Фондация за развитие на предприемачеството - София, местни медии, здравната каса, Община Перник и средни училища от област Перник.

Покана за заключителния семинар
Презентация на постигнатите резултати по проекта (MS Powerpoint, 133 kb)

Предишни събития по проекта:
Втори обучителен семинар на тема “Управление на конфликтите и достъп на гражданите до обществена информация” - 23.11.2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ