Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса "Въвеждане на училищни посредници"
 
На 14.12.2004 г. в град Пловдив, Българска асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове организира заключителна кръгла маса по проект: “Подкрепа и съдействие за решаване на извънсъдебни спорове в сферата на средното образование чрез установяване на училищни посредници в училищата”. Проектът се осъществява в рамките на програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие.

В кръглата маса взеха участие представители на Министерството на образованието и науката (МОН), РИО - Пловдив, Община "Пловдив" - отдел "Образование и наука" и отдел "Закрила на детето", директори на базовите училища, педагогически съветници, психолози, и ученици - представители на ученическите съвети и участници в проведените по проекта обучения. Целта на кръглата маса бе да се предоставят на отговорните институции събраната по проекта информация за нагласите и нуждите на училищата, предложения за допълнение на учебните планове и програми, както и за провеждане на необходимото допълнително обучение за педагогически съветници, директори и класни ръководители в посреднически умения.


Предишни събития и документи по проекта:
Концепция за училищния посредник (медиатор)
Предложение за изменение и допълнение на учебното съдържание по психология за 9-ти клас на СОУ
Обучителен семинар "Училищният посредник - способ за разрешаване на конфликтите в училищата" – 26.10.2004 г.
Обществен форум "Медиация в училищата" – 23.11.2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ