Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция за обявяване на резултати от изследване: “Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България”
 
На 7.12.2004 г., в Центъра за изследване на демокрацията на ул. “Александър Жендов” № 5, гр. София се проведе пресконференция за представяне на резултатите от интердисциплинарно изследване на тема: “Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България (типологически модел на характерните случаи и стратегия за противодействие)”.

Изследването е изготвено от Проектен консорциум между Фондация “Общности 2002” и Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики; Център за либерални стратегии; Институт по социология, БАН; Дружество “Европейско право” в рамките на Програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000. В проучването бяха използвани качествени методи на изследване като са анализирани данните от:

• две фокус-групи със студенти от софийски и от провинциални ВУ и една фокус-група с преподаватели от софийски ВУ;
• десет експертни оценки от преподаватели и административни служители от типологически подбрани ВУ в страната;
• типологически подбрани Правилници на 10 различни ВУ;
• нормативната база, регулираща сферата на висшето образование в България;
• предходни публикации по темата за корупцията във висшето образование (случаят с ВТУ).

Екипът на проекта представи анализ на нормативната регулация на отношенията в повече от десет български висши училища (заложена в техните Правилници за устройството и дейността) и степента, в която нейните форми са предпоставка за реализиране на взаимодействия с корупционен характер. В изследването са изведени основните отношения, регламентирани в правилниците на ВУЗ (форми на текущ контрол; система за оценяване; записване на втора специалност, преместване; административно обслужване) и са идентифицирани ключови индикатори, на базата на които да бъдат сравнявани различните висши учебни заведения.

Резултатите от проведеното изследване сочат, че корупцията във висшето образование е многолик феномен, обусловен от институционалните условия за съществуване на висшето образование у нас през последните 15 години – принципи на финансиране, нормативна база, институционален капацитет. По време на представянето, екипът на проекта направи конкретни предложения за законодателни промени за противодействие на този общественозначим проблем.

Материали от пресконференцията
Съобщение за медиите за пресконференцията
Презентация (MS Powerpoint, 130 kb)
Резюме на резултатите от изследването
Резюме на основните изводи от изследването

Други изследвания на тема: корупция и антикорупция във висшето образование
Изследване“Типология на корупционните практики във висшите училища в България и стратегия за противодействие”, Асоциация за социални изследвания - представено на 18.11.2004 г.
Изследване “Основни нагласи и представи за корупцията в СУ “Св. Климент Охридски”, Фондация "Социален диалог" - проведено в периода: април - юни, 2004 г.
Трета кръгла маса “Корупцията в системата на висшето образование в България – мит или реалност?” и резултати от он-лайн проучване за корупцията в НБУ- 26.10.2004 г., София
Проведени кръгли маси по проекта в ТУ Габрово и Пловдивдивски университет "Паисий Хилендарски" и резултати от он-лайн проучване за корупцията в двата университета - 18-20.05.2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ