Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обществен форум “Местният обществен посредник и местни антикорупционни инициативи в Разград”
 
На 14.12.2004 г. в Разград се проведе обществен форум, организиран от Българско сдружение за честни избори и граждански права - Клуб Разград като част от проекта “Отворени врати за жителите на Разград”, който се осъществява в рамките на програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000. Във форума взеха участие представители на местна власт, социални и образователни институции, общински съветници, кметове на кметства, лидери на граждански организации, медии.

Г-жа Иваничка Димитрова - Обществен посредник на Община Разград представи доклад с резултатите от дейността по проекта – жалби, сключени споразумения, информационни срещи за популяризиране на институцията Обществен посредник, консултации на граждани. “Институцията Обществен посредник е нова за България и трябва да й се даде възможност да се утвърждава, развива и да доказва своята ефективна дейност. А това е възможно, ако тази институция продължи да съществува на територията на община Разград. За развитието й е необходима подкрепата на местната власт, както и гарантирането на независимостта на институцията. Община Разград има желание за продължаване на проекта и нагласа за Обществения посредник, като орган извън структурите на общинската администрация, независим в своите действия и преценки от местната изпълнителна власт”, каза в заключение Обществения посредник.

Г-жа Добринка Монева, Председател на Общинския съвет в Разград сподели, че винаги е подкрепяла институцията на Обществения посредник и смята, че тя е обществено необходима и трябва да се налага и усъвършенства. Обществения посредник трябва да информира гражданите за техните права и да им оказва съдействие при разрешаване на техните проблеми.

Представителите на местна власт обсъдиха обективната необходимост за продължаване дейността на Обществения посредник и възможностите за неговото финансиране. Участниците в Обществения Форум постигнаха съгласие в началото на 2005 г. да се организира широк консултативен процес с представители на частния бизнес в Разград за създаване на публично–частно партньорство с участието на местната власт

Програма на форума
Отчет на обществения посредник на Разград, г-жа Иваничка Димитрова за периода: юни - декември, 2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ