Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция за представяне на корупционните индекси на населението на Коалиция 2000
 
В периода 18 – 26 ноември 2004 г. “Витоша Рисърч” реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000. Резултатите от него бяха представени от г-ца Ангелина Виденова, изследовател от агенция Витоша Рисърч, по време на пресконференция, която се проведе в Центъра за изследване на демокрацията на 21 декември 2004 г.


Според г-н Александър Стоянов, Директор на Витоша Рисърч, след наблюдавания значителен спад през март 2004 г., настоящето изследване регистрира връщане към по-високите средни стойности, характерни за 2003 г., както при случаите на оказан корупционен натиск от страна на обществените служители, така и при реално осъществените корупционни сделки. Измерено и като абсолютен брой осъществени корупционни сделки в обществения сектор, увеличението в сравнение с м. март 2004 г. е с около 20 хиляди случая месечно – към м. ноември 2004 г. това прави 1,6% от пълнолетното население на страната или 103 хиляди случая месечно (за сравнение през м. март 2004 г. средномесечният брой на гражданите, които са участвали в такива действия е бил 80 000).

Наблюдава се и промяна в структурата на приоритетните проблеми според общественото мнение: в резултат от действията на правителството, намалява актуалността на проблемите безработица и бедност. На същото равнище остават ниските доходи на населението и престъпността, а корупцията се изостря и се превръща в трети по важност проблем за населението (от пети по важност през м. март 2004 г.). Продължава покачването и на стойността на извършените корупционни сделки, което бе регистрирано през м. март 2004 г. Може да се каже, че се наблюдава трайно изместване в областта на по-големите подкупи – близо една трета от дадените под различна форма подкупи са на стойност между 100 и 500 лв., като за период от една година делът им е нарастнал от 15 на 30%.

През последната една година се забелязва динамична промяна сред различните професионални групи по отношение на корупционния натиск, оказван върху гражданите. При някои групи служители има резки скокове, последвани от нормализиране на стойностите до обичайните за тях нива. Това показва, че извеждането на една или друга група служители начело на подредбата на професионалните групи не трябва да се абсолютизира. Това е по-скоро предупредителен сигнал, че в дадената група има корупционен проблем, на който трябва да се обърне внимание. В настоящето изследване такава група обществени служители са лекарите, които не само се връщат до високите нива на оказван натиск от 2002 г., но и излизат начело на класацията. Подобно е положението и при полицейските служители, които заемат следващата позиция с много близки стойности на оказвания корупционен натиск.

За разлика от началото на годината, когато имаше спад в оказвания натиск от страна на различните видове представители на съдебната система, към настоящия момент е регистрирано покачване на стойностите. Това се отнася в най-голяма степен за прокурорите, следователите и административните служители в съдебната система, и в по-слаба – за адвокатите.

Настоящето изследване регистрира и друг интересен резултат – покачване на корупционния натиск на местно равнище – сред общинските служители и сред кметовете и общинските съветници.Това вероятно е свързано с пренасочването на по-големи финансови ресурси към органите на местно управление и започналият процес на административна и финансова децентрализация. Предстои да се види дали това ще се превърне в тенденция или е моментна случайна флуктуация. Налице е и влошаване на оценките за ефективността на действията на правителството особено сред бизнес-средите и висшите етажи на властта.

В обобщение може да се каже, че въпреки колебанията в стойностите на индикаторите и покачването им спрямо м.март, 2004 г. в дългосрочен план се наблюдава значително намаляване на нивото на корупция в сравнение с началото на мониторинга осъществяван от Коалиция 2000 (1998 г.). Това ни дава основание да смятаме, че макар да изглежда трудно постижима задача, ограничаването на корупцията все пак не е невъзможно, стига да има ясна стратегия и последователна антикорупционна политика.


Информация за събитието
Съобщение за медиите
Корупционните индекси на Коалиция 2000 за населението за второто полугодие на 2004 г. (MS Word, 680 kb)
Презентация на Витоша Рисърч с основните резултатие от индексите за населението за второто полугодие на 2004 г (MS Powerpoint, 430 kb)
Отзвук в медиите за представянето на корупционните индекси за второто полугодие на 2004 г.

Допълнителна информация за корупционните индекси на Коалиция 2000
Последна пресконференция за представяне на корупционните индекси за населението на Коалиция 2000 – 14.04.2004 г.
Корупционните индекси на Коалиция 2000
Корупционните индекси на населението на Коалиция 2000
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ