Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден в община Рудозем за популяризиране на институцията омбудсман
 
На 29 октомври 2004 г. в сградата на община Рудозем, област Смолян се проведе информационен ден за популяризиране на институцията на местния обществен посредник (омбудсман). Събитието беше организирано от Българска младежка легия "Стефан Стамболов", по проект “Срещу корупцията - лице в лице. Институционализиране на обществен посредник и обществени съвети за борба с корупцията на общинско ниво”. Проектът се осъществява в рамките на програма Гражданското общество срещу корупцията на Коалиция 2000.

Целта на събитието беше да се популяризира институцията на местния омбудсман на базата на натрупания опит в община Баните, която избра свой обществен посредник през месец март 2004 г. Информационният ден се проведе в партньорство с община Рудозем и СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" под егидата на кмета на община Рудозем Асан Чакъров. По време на срещата беше представена законодателната рамка на институцията местен обществен посредник и примерен правилник за дейността му. Участие в срещата взеха представители на общинския съвет в община Рудозем, местни неправителствени организации, медии синдикати и граждани. На дискусията присъстваха и общественият посредник на община Баните Зорка Карипова и председателят на Общинския съвет на община Баните Веско Дончев.

Данка Чакърова ,общински съветник в община Рудозем, запозна участниците с мерките, които взема общинският съвет за повишаване прозрачността на местната власт, подобряване на административното обслужване на гражданите и дейността на новооткритото административно звено за обслужване "на едно гише".
Деян Ашков представи същността и функциите на институцията омбудсман, както и законодателната й рамка в България (Закона за омбудсмана, Закона за местното самоуправление и местната администрация). Наред с доклада участниците бяха запознати и с целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта на Българската младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян.
Зорка Карипова говори за натрупания опит и решените проблеми в борбата с корупцията и защита на правата на гражданите в община Баните. Тя представи възможностите за въвеждане на институцията обществен посредник на местно ниво.

Информационна мрежа Омбудсман
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ