Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Програма
 

Правосъдие, финанси и бизнес

Националният център за научни изследвания (Франция), Центърът за изследване на демокрацията и Националният институт на правосъдието (България) със съдействието на Френския институт в София организират конференция на тема

Публичните регулаторни механизми в контекста на прехода към демокрация, европейска интеграция и глобализация: реформите на съдебната и финансовата системa

26 -27 ноември

Петък 26.11.2004г.

 

09:00 Официално откриване в сградата на Френския институт

Сесия 1 Анализ на политическите перспективи в съдебната реформа

09:30

Тиери Делпеш и Маргарита Василева

Изследователи

Национален институт за научни изследвания (CNRS)

Център за анализ на публичните политики (GAPP)

Национални и международни

фактори при осъществяването

на съдебните реформи в България

10:00

Жак Комай

Професор

Национален институт за научни изследвания (CNRS)

Център за анализ на публичните политики (GAPP)

Съдебната реформа като

политически въпрос: териториалната

реорганизация на съдебната система във Франция и Бразилия

10:30 Дискусия

11:00 Кафе-пауза

11:15

Сесил Вигур

Младши изследовател

Национален институт за научни изследвания (CNRS)

Център за анализ на публичните политики (GAPP)

Сравнителен политически анализ на съдебните реформи във

Франция, Италия и Белгия

11:45

Любка Илиева

Заместник – председател на ВКС

Анализ на търговското

законодателство и търговската

реформа в България

12:15 Дискусия

12:45 Бюфет домакин Френският институт

Конференцията продължава в сградата на Националния институт на правосъдието

Сесия 2 Социологически аспекти на съдебните реформи

14:00

Ив Дезале

Старши изследовател

Национален институт за научни изследвания (CNRS)

Център за европейска социология (CSE)

Клиентелизмът в правосъдието на икономически зависимите държави :

структурни недостатъци на външните стратегии за модернизация

14:30

Мария Йорданова и Димитър Марков

Правна програма

Център за изследване на демокрацията

Ролята на регистърната реформа в България за подобряване на бизнес климата за финансовите институции

15:00

Кина Чутуркова

Адвокат, “Борислав Боянов и Ко

Съдебната реформа и бизнеса :

становище относно възможностите за ускоряване на търговската регистрация и решаването на търговските спорове

15:30 Дискусия

16:00 Кафе - пауза

16:15

Пламен Чипев

Българска Академия на науките

Доцент, Великотърновски университет

Правото на собственост в светлината на съвремената “Икономика и право”

16:45

Ванухи Аракелян

Председател на Окръжен съд Варна

Несъстоятелност и ликвидация

в българското търговско право

17:15

Мари–Елен Жиру

Младши изследовател, Университет Монтреал

Център за изследване на публичното право

Ефектът от присъединяването върху европейските правни системи: защита на правата на малцинствата в Унгария

17:45 Дискусия

Събота 27 Националнен Институт на правосъдието

Сесия 3 Реформи във финансовата и банкова сфера

10:00

Брайънт Гарт

Професор и старши изследовател към Американската Асоциация на Адвокатите

Професионално разделение на труда :

преминаване от «Law & Developement »

към «Rule of Law & Governance»

10:30

Надин Леврато, старши изследовател

Национален институт за научни изследвания (CNRS)

Правната уредба и функциониране на кредитния пазар в България

11:00

Жером Згар, старши изследовател

Университет Париж – Дофин, Център за изследвания и международна информация (CEPII)

Политико-икономически аспекти на несъстоятелността в пост-комунистическите страни

11:30 Дискусия

12:00 Обяд

15:00

Оле Хамерслеф, асистент – професор, Факултет Социологически науки, Университет на Южна Дания

Конфликтите свързани с провеждане на съдебните реформи в България

15:30

Тиери Апотекер

Международен консултант, Изп. директор TAC

Системични рискове в банковата сфера на страните от Централна и Източна Европа

16:00 Дискусия и закриване

 
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ