Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа"
 
29-30 октомври, 2004
София

Изказване на посл. Бойко Ноев, Директор на Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията


Политиката на „отворени врати” на НАТО, а в подобна форма и на ЕС, продължава да бъде фундаментална стъпка към постигането на стратегическата цел за възстановяването- в най-широкия смисъл- на целоста и свободата в Европа. От политическа и философска гледна точка, двете разширявания са сърцевината на един единен процес, водещ до консолидацията на демокрацията и пазарната икономика в рамките на едни по-широки, и все още недефинирани граници на Европа. Това е един процес на хомогенизиране на средата на сигурност, на икономическите и юридически закони, който носи големи изгоди не само на народите от Европа, но и на народите от по-широкия евро-атлантически ареал. От гледна точка на страните, които се присъединиха или са в проце на присъединяване към европейските и евро-атлантическите структури, този процес е мощен катализатор и стимул за вътрешна промяна и модернизация. Политиката на „отворени врати” е по-мекото и рафинирано название на политиката на „моркова и тоягата”. В контекста на НАТО – за ускоряване и провеждане на реформите в политическата област и в сектора за сигурност. В рамките на ЕС- за възприемане на хилядите общи правила, които дефинират живота в рамките на европейския дом.

Политиката на „отворени врати” може и- бих казал трябва- да продължи да бъде ефективна за решаването на оставащите „горещи” въпроси в региона на ЮИЕ, след белязания с насилие разпад на Бивша Югославия. За да могат широките обществени кръгове в страни като Македония, Хърватска, Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, в т.ч. и в Косово да подкрепят реформаторските сили те трябва да виждат ясна перспектива за пълно членство в НАТО и ЕС. Тази перспектива трябва да бъде осъществима на практика в исторически кратки срокове, да изглежда близка и осезателна, а не абстрактна. Стратегическите въпроси на регионалната сигурност ще намерят окончателните си решения в рамките на членството в НАТО. Въпросите за границите, както и големите въпроси на социално-икономическото развитие ще намерят окончателните си решения в рамките на ЕС. В крайна сметка, чувството за икономическо благоденствие е по-силно от етническите различия. Аз съм дълбоко убеден, че днес е необходим един по-настойчив и по-смел подход за намиране на т.нар. „окончателни решения” на Западните Балкани, а не еволюционни и бюрократични решения.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ