Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа"
 
Изказване на г-н Драган Йочич, Министър на вътрешните работи на Сърбия

Преди всичко, бих искал да поздравя представителите на институциите от страните на Югоизточна Европа, представителите на НАТО, Европейския съюз и всички присъстващи от името на Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия и лично от свое име.

Годишната международна конференция по сигурността на Центъра за изследване на демокрацията дава изключителната възможност да се развие сериозен дебат във връзка със състоянието на сигурността в региона на Югоизточна Европа, особено в Западните Балкани и да се подчертае значението на постоянния интерес от страна на международната общност и нейните водещи организации като НАТО и ЕС. С цел ефективна борба срещу тероризма, организираната престъпност и решаване въпросите за сигурността на границите, като най- горещи проблеми, които излизат извън националните рамки изниква необходимостта да се заемем и с развиването на организационни единици в рамките на министерството и на полицейските служби, а това е и необходимо условие и за успешно международно сътрудничество. Всичко, което правим в тази посока има за цел усъвършенстването на вътрешната организация и кадрова политика при стриктно спазване на закона.

Приоритет в работата на министерството на вътрешните работи на Република Сърбия следователно е безрезервната отдаденост на реформирането на полицията, което е част от значително по- широкия процес на реформи в обществото. Успешното осъществяване на тази задача трябва да направи възможно присъединяването ни към европейските и други институции.

Стремим се към засилено сътрудничество със стратегическите партньори в борбата срещу организираната престъпност, особено с партньорите от страните в Югоизточна Европа и със съответните представители на международната общност. Във вътрешен план си сътрудничим с БИА /Агенция за информация и сигурност/ и другите служби за сигурност и работим по укрепването на криминалната полиция като цяло и особено на Управлението за борба против организираната престъпност. Всички нови неща в тази област ще бъдат заложени в новия Закон за полицията и останалите законови актове и планове за развитие, по които се работи в ускорен темп.

Уверен съм, че тази конференция ще даде подтик на представителите на институциите, които трябва да си сътрудничат в борбата срещу всички видове престъпност и ще даде голям принос за разбирателството между страните от Югоизточна Европа. Факт е, че страните от региона се нуждаят от дефиниране на обща рамка за решаване на предизвикателствата в областта на сигурността, с които се сблъскваме днес, за да може регионът на Югоизточна Европа да стане зона на траен мир и стабилност с цел по- бърза интеграция в ЕС. За реализирането на тази цел, правителството на Р Сърбия и Министерството на вътрешните работи са напълно отдадени и отворени за засилване и разширяване на сътрудничеството с международната общност. В тази връзка, подкрепяме общите действия с международните институции и партньорите от региона по пътя към траен мир и стабилност като обща цел.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ