Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика
 
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ВЪЗНИКВАНЕ, ЕВОЛЮЦИЯ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН В ЕВРОПА

1. История на парламентарния омбудсман в Швеция
2. Нормативна основа и правомощия на съвременните парламентарни омбудсмани в Швеция
3. Институцията омбудсман в другите скандинавски страни
4. Институцията в Западна Европа
5. Институцията омбудсман в европейските страни в преход
6. Сътрудничество в рамките на Съвета на Европа

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОМБУДСМАН

1. Въвеждане и правна рамка на институцията на Европейския омбудсман
2. Дейността на Европейския омбудсман. Общ преглед
3. Дейността на Европейския омбудсман през 2003 г.

ПРЕДПОСТАВКИ И ПРАВНА ОСНОВА НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Причини за закъснението и предпоставки за въвеждане на институцията в България
2. Първоначалната Концепция за законодателна уредба на институцията омбудсман в България
3. Законът за омбудсмана
4. Неуспешният избор за първи български омбудсман
5. Местните обществени посредници в България - предистория, законодателна рамка и първоначална практика

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ В П РАВНАТА УРЕДБА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН

1. Общо предназначение и принципи
2. Особености и специфични решения в правната уредба

ОБОБЩЕНИЕ. ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН

1. Новите предизвикателства пред човешките права и защитните функции на омбудсмана
2. Правна природа и перспективи в развитието на институцията омбудсман

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ: ПРАВНА СЪЩНОСТ И ПРАКТИКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I: Правна рамка на институциите омбудсман и обществен посредник в България

1. Закон за омбудсмана
2. Закон за местното самоуправление и местната администрация (извлечение)

Приложение II: Актове и инициативи на Съвета на Европа

1. Резолюция за сътрудничеството между омбудсманите на държавите-членки и между тях и Съвета на Европа
2. Препоръка на Комитета на министрите до държавите-членки за институцията на омбудсмана
3. Препоръка относно ролята на местните и регионални обществени посредници/омбудсмани за защита на правата на гражданите

Приложение III: Европейски омбудсман

1. Европейският омбудсман: кратко представяне
2. Правна рамка за създаването и дейността на Европейския омбудсман

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАНИЯ НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И КОАЛИЦИЯ 2000: АНОТИРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ