Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Втора годишна международна конференция "НАТО, Европейският съюз и новите рискове: перспективата на Югоизточна Европа"
 
29-30 октомври, 2004
София

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През последните години Центърът за изследване на демокрацията посвещава значителна част от изследователската си работа и конференции на новите рисковете за сигурността, като трансграничната организирана престъпност, контрабандата, нелегалната имиграция, корупцията и др. и тяхната връзка с тероризма. Макар тези рискове да изглеждат особено актуални за Югоизточна Европа, те предизвикват сериозна загриженост за по-широката европейска и евро-атлантическата общност. „Нетрадиционните”, или “несиметрични” рискове привличат особено внимание в по-широкия контекст на проблема за международния тероризъм и поради това необходимостта от трансформация и преструктуриране на силите за сигурност, в т.ч. военни и други подобни се превръща в императив.

Годишната международна конференция по въпросите на сигурността на Центъра за изследване на демокрацията през 2004 г. ще даде отново трибуна на дебата по същество по актуалните въпроси на сигурността в ЮИЕ и по-конкретно в Западните Балкани. Очаква се дискусиите да подчертаят необходимостта от по-нататъшен активен ангажимент в региона от страна на международната общност и нейните водещи организации НАТО и ЕС, които са и в процес на разширяване. Сред основните цели на Конференцията са стимулирането на политически, професионален и академичен дебат и по по-широките въпроси на трансформацията и реформите в сектора за сигурност.

Конференцията през 2004 г. е продължение на миналогодишния форум на високо равнище “Към общ дневен ред за сигурността в Югоизточна Европа – нови подходи и споделени отговорности”, проведен през м. септември 2004 г. в София. В него взеха участие Генералният секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън, Министър-председателят на Република България, Координаторът на пакта за стабилност в Югоизточна Европа, високопоставени държавни служители от държави-членки на НАТО и Югоизточна Европа, между които бяха 8 министри на вътрешните работи и отбраната от региона, представители на международни организации и агенции за подпомагане, чуждестранни дипломатически представителства, университети и неправителствени организации. Независимо от неизбежния си характер на събитие на публичната дипломация, конференцията през 2003 г. бе възприета и като успешен пример на публично-частно партньорство и като ефективен инструмент за очертаване на потенциални политически насоки и идеи с практическо значение.

Годишните международни конференции са своеобразно обобщение на текущата изследователска дейност и поредица от конференции на Центъра за изследване на демокрацията. Сред най-важните са “Предотвратяване на корупцията в органите за сигурност: укрепване на превантивните мерки и структури” (проведена в София през 2002 г.), регионалният форум “Международното сътрудничество в борбата с тероризма” (София, 2002 г.) и международната конференция "Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз: дълбочина, обхват и тенденции в контрабандата и корупцията" (София, 2002 г.). По време на тези форуми беше разгледана заплахата, която организираната престъпност и корупцията представляват за националната сигурност на страните в региона с оглед изграждането на по-ефективни антикорупционни стратегии и засилено сътрудничество между обществения и частния сектор в тази сфера.

Сред значимите изследователски постижения на Центъра е и разработената уникалната методология за оценка на корупционния натиск от страна на организирания трафик на търговски стоки. Този метод се използва вече три години като средство за разкриване на слабостите в граничния контрол и набелязване на мерки за борба с най-новите проявления на организираната престъпност.

В рамките на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа (SELDI) Центърът изследва и публикува анализи за произхода на организираната престъпност в Югоизточна Европа с препоръки за ограничаване на влиянието й върху силите за сигурност.

Центърът има значителен принос за потвърждаване на жизнеността и ползата от сътрудничеството в тази област между държавните институции и неправителствения сектор. В тази връзка би следвало да се отбележат и създадените по инициатива на Центъра работни групи по проблемите на сигурността с участието на правителствени и неправителствени експерти, които разработват анализи и препоръки по тези проблеми.


ФОРМАТ

Участници:

- чуждестранни участници – министрите на отбраната и вътрешните работи на страните от ЮИЕ, представители на НАТО, ЕС и др.

- български участници – представители на Президентството, Министерския съвет, Народното събрание, МВнР, МО, МВР, Министерството на правосъдието, прокуратурата и съдилищата, чуждестранни дипломатически представителства в България, неправителствени организации, висши училища, медии и др.


Организатори и спонсори:

Център за изследване на демокрацията, НАТО, Правителство на Кралство Норвгия, МО/ МВнР /МВР на Република България
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ