Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в Пазарджик
 
Представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в проведения на 21 октомври 2004 г. в Пазарджик информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Той беше организиран в рамките на проекта "Обществен посредник в община Пазарджик", осъществяван от фондация "Регионален фонд-ИГА" - Пазарджик с подкрепата на Демократичната комисия към посолството на САЩ. Основната цел на проекта е създаването на институцията местен обществен посредник в община Пазарджик.

Представители на общинската администрация от Пазарджик и други общини в региона, на местни неправителствени организации и граждани взеха участие в информационния ден.

Участниците бяха приветствани от заместник-областния управител на Пазарджик Иван Аврамов, от председателя на Общинския съвет Тодор Попов и заместник-кмета Виолета Гиндева. Те изразиха подкрепата си за създаването на институцията местен обществен посредник в общината и пожелаха на участниците успешна работа.

Във встъпителното си слово изпълнителният директор на "Регионален фонд-ИГА" - Пазарджик Марина Манолчева запозна участниците с дейностите на организацията в сферата на защитата на правата на човека.

Теодора Христова от фондация "Регионален фонд-ИГА" представи проекта "Обществен посредник в община Пазарджик". Проектът се опира на натрупания опит на "Регионален фонд - ИГА" при изграждането на ефективни междуинституционални модели и на заявената готовност на представителите на местната власт да подкрепят създаването на институцията в община Пазарджик.

Д-р Константин Танев, адвокат и експерт към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията очерта основните характеристики и функции на институцията, историческото й развитие, процеса на установяване на институцията в България на национално и местно ниво и значителната роля на гражданското общество в този процес.

Бившият обществен посредник на Столична община Антоанета Цонева представи своя опит и различните проблеми, които й се е налагало да решава в хода на работата си.

Практическите аспекти на установяването на институцията местен обществен посредник в Разградска област бяха представени от Георги Милков, от Българското сдружение за честни избори и граждански права - Клуб Разград, който е управлявал и координирал проектите за установяване на местните обществени посредници в общините Завет, Лозница и Разград.

Драгомира Паунова от Правната програма на Центъра представи Информационната мрежа Омбудсман, която е разработена за да съдейства за повишаване на информираността на обществото за институцията омбудсман, да събира актуална информация по тази тема и да разпространява събраната информация сред гражданите, организациите и държавната администрация.

В последвалата дискусия участниците обсъдиха въпросите за независимостта на институцията, за финансирането и организацията на работата й, за правомощията й и възможностите й за влияние върху приемането на подзаконови нормативни актове от Общинския съвет, както и за приноса й за преодоляване на лошите административни практики и противодействие на корупцията.

Участниците се обединиха около становището, че е необходимо институцията да се въведе трайно и устойчиво не само в Пазарджик, но и в общините в цялата страна.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ