Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар за въвеждане на антикорупционно обучение във висшите военни училища
 
На 21 и 22 октомври 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе антикорупционен семинар за преподаватели и служители в Националния военен университет "Васил Левски", Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Генералния щаб на БА и Министерство на отбраната. Целта на семинара беше да се повиши капацитета за водене на антикорупционни курсове във висшите военни училища. Срещата беше открита от г-н Чавдар Червенков, старши експерт в Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Константин Паликарски, секретар на Комисия за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет. За лектори на семинара бяха поканени представители на Министерство на отбраната, преподаватели в УНСС и представители на неправителствени организации.

По време на семинара бяха засегнати теми от три основни области. Първата област беше свързана с обсъждане на основни въпроси за корупцията: дефиниции, измерване на корупцията, корупционни практики, разпространение на корупцията в държавната администрация и икономиката. Втората област засегна различни аспекти от системата за планиране, финансов контрол и бюджетиране в Министерството на отбраната и механизмите за превенция на корупция в тези сфери. Дискусиите по третата тематична област се съсредоточиха върху проблемите и методиката на преподаване на антикорупционни курсове във висшите учебни заведения като беше споделен опитът от преподаване на такива курсове както във гражданските университети, така и във висшите военни училища.

Семинарът беше организиран в рамките на проекта "Превенция на корупцията в силите за сигурност".Презентации на лекторите
Презентация на Андрей Нончев, заместник-директор на Витоша Рисърч, "Дефиниции, сфери, форми и мониторинг на корупцията" (MS PowerPoint, 768 kb)
Презентация на полк. Добри Тотев, Директор, Дирекция "Отбранително планиране и програмиране", Министерство на отбраната, "Система за планиране, програмиране и бюджетиране в МО" (MS PowerPoint, 520 kb)
Презентация на Невяна Кънева, преподавател в УНСС, "Борбата с корупцията в държавната администрация" (MS PowerPoint, 75 kb)
Презентация на Тихомир Безлов, Старши експерт, Център за изследване на демокрацията, "Сива икономика, контрабанда и корупция" (MS PowerPoint, 642 kb)


 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ