Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международна конференция: Правосъдие, финанси и бизнес
 
На 26 и 27 ноември 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията, Националният център за научни изследвания (Франция), Министерството на външните работи на Франция, Френският институт в София и Националният институт по правосъдие (България), организираха първата от три международни конференции под общ надслов “Реформи на съдебната система и на публичните регулаторни механизми на кредитната дейност в контекста на преход, европейска интеграция и глобализация”.

Събитието беше открито от г-н Антон Станков, министър на правосъдието и беше посветено на реформите в правната система и банковия сектор в страни като Италия, Белгия, Франция, Бразилия, България, Унгария, Сингапур и Индонезия. Основните дискутирани теми обхванаха:

 • влиянието на националните и международни фактори при осъществяването на съдебната реформа в България;


 • необходимостта от допълнително изследване на механизмите, чрез които различните институции, вкл. банките и съдилищата, правистите и магистратите, националните традиции, финансивите кризи и отварянето на пазарите допринасят за развитието на правото;


 • връзката “политика-правосъдие” - в някои страни, като Белгия, инициативата е чисто политическа, докато в други държави, като Италия, идеите за реформи идват предимно от магистратите и адвокатите;


 • доводите за и против специализираните съдилища, както и варианти за решение на проблема чрез специализация по отделения и колегии, но не и на съдилищата като цяло;


 • къде да се осъществява търговската регистрация – в съда, изпълнителната власт или търговските палати.

  Представителите на академичните среди и неправителстваните организации препоръчаха поемането на тази дейност от изпълнителната власт с цел намаляване на натовареността на съдилищата. Съдиите се противопоставиха на тази идея и изтъкнаха като аргумент сложността на процедурите и нуждата регистрацията да се извършва при компетентния орган;


 • Центърът за изследване на демокрацията работи по проблемите на търговската регистрация от три години и за това време е разкрил някои от най-важните проблеми на системата: липсата на връзка между отделните регистри, неефективнистта, липсата на прозрачност и излишното натоварване на съдиите. Предложението за реформа на Центъра за изследване на демокрацията обхваща:

  - създаването на Централен електронен регистър на юридическите лица, включващ Централен търговски регистър, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел и др.;

  - създаването на Електронен регистърен център;

  - включването или свързването на други регистри към Електронния регистърен център.


  Програма на конференцията
  Ролята на регистърната реформа в България за подобряване на бизнес климата за финансовите институции - презентация на д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма и Димитър Марков, координатор на проект към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ