Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Транспорт, контрабанда и организирана престъпност
 

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

1. УВОД

2. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД

2.1. ТЕНДЕНЦИИ В ТЪРГОВСКИТЕ ПОТОЦИ
2.2. ОГЛЕДАЛНА СТАТИСТИКА
2.3. ГРАНИЧНИЯТ КОНТРОЛ

2.3.1. СИСТЕМАТА ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ
2.3.2. ПРОБЛЕМИ В СИСТЕМАТА ЗА ГРАНИЧЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

3. ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ И КОНТРАБАНДА

3.1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
3.2. РЕЧЕН ТРАНСПОРТ
3.3. МОРСКИ ТРАНСПОРТ
3.4. ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
3.5. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
3.6. ШОСЕЕН АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
3.7. СПЕДИТОРИ И МИТНИЧЕСКИ АГЕНТИ

4. ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

4.1. ШОСЕЙНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ГКПП
4.2. ПРИСТАНИЩА И ЛЕТИЩА

5. ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ И КОНТРАБАНДА НА СТОКИ ОТ ТУРЦИЯ И КИТАЙ

5.1. ТУРСКОТО ТРАСЕ

5.1.1. "ВОДАЧКИТЕ"
5.1.2. "СКЛАДОВЕ - ПАЗАРИ" и ТЕХНИТЕ ОХРАНИТЕЛИ
5.1.3. ПОЛИТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ И КОНТРАБАНДА
5.1.4. ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ И КОНТРАБАНДАТА
5.1.5. СВИВАНЕТО НА КОНТРАБАНДНИЯ ТУРСКИ ВНОС

5.2. КИТАЙСКИ СТОКИ

5.2.1. УЧАСТНИЦИТЕ В КОНТРАБАНДНИЯ ВНОС
5.2.2. ГОЛЕМИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
5.2.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТРУКТУРИТЕ

6. КОНТРАБАНДА НА ЦИГАРИ И НЕФТОПРОДУКТИ

6.1. КОНТРАБАНДАТА НА ЦИГАРИ В БЕЗМИТНИТЕ МАГАЗИНИ

6.1.1. КОНТРАБАНДНИ КАНАЛИ ЗА ИЗНОС
6.1.2. КОНТРАБАНДНИ КАНАЛИ ЗА ВНОС - БЕЗМИТНИТЕ МАГАЗИНИ

6.2. КОНТРАБАНДАТА НА НЕФТОПРОДУКТИ

7. ПРЕПОРЪКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: РИСКОВИ ПРОФИЛИ ПО ГКПП

1. КАПИТАН АНДРЕЕВО
2. ПРИСТАНИЩЕ МАРНА
3. КУЛАТА

Пълен текст в PDF

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ