Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса “Местният обществен посредник на община Ботевград: първите шест месеца на институцията”
 
На 14 октомври 2004 г. в град Ботевград се проведе кръгла маса на тема "Местният обществен посредник на община Ботевград: първите шест месеца на институцията". Кръглата маса се организира от сдружение “Бъдеще за всички” по проект "Утвърждаване на институцията на обществения посредник в Софийска област", който се осъществява в рамките на програма Гражданското общество срещу корупцията на Коалиция 2000.

Целта на кръглата маса беше да запознае представителите на обществеността в Ботевград с първия отчет за дейността на обществения посредник в Ботевград преди представянето на доклада на сесия на Общинския съвет.

Председателят на Общинския съвет на Ботевград Володя Казаков приветства участниците в кръглата маса и представи целта на събитието. Новоизбраният обществен посредник на Столична община Ангел Стефанов също поздрави участниците и изрази надеждата си за бъдещо успешно сътрудничество между местните обществени посредници в страната.

Общественият посредник на община Ботевград Васил Василев представи отчета си за първите шест месеца от дейността си. Той подчерта, че създаването на институцията се дължи на успешното публично-частно партньорство в община Ботевград. Г-н Василев изложи основните проблеми, с които е бил сезиран и някои специфични черти от работата си.

Драгомира Паунова от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията представи процеса на установяване на местни обществени посредници в страната след законодателните изменения от 2003 г.и приноса на Коалиция 2000 за успешния старт на институцията. Тя запозна участниците с Информационната мрежа Омбудсман, нейната структура и съдържание и възможностите, които тя предоставя на действащите и бъдещите обществени посредници за обмяна на познания, опит и добри практики.

Петър Ковачев, съветник в Американската агенция за международно развитие, представи пред участниците усилията на агенцията за утвърждаване на гражданското общество и демократичните ценности в България.

Заместник-кметът на Столична община ген. Eмил Танев и полковник Стоян Стоянов, експерт в службата на заместник-кмета споделиха някои от вижданията си за институцията омбудсман и дейността й в някои специфични области като сигурността и защитата на обществения ред.

Кметът на община Ботевград Георги Георгиев говори за установяването на местния обществен посредник в общината и за взаимоотношенията между него и общинската администрация. Той описа ролята на обществения посредник за подобряване на административните услуги на общинско ниво.

Представители на местни неправителствени организации споделиха вижданията си за дейността на местния обществен посредник и сътрудничеството между него и гражданското общество.

В хода на дискусията бяха повдигнати редица въпроси относно различни аспекти от дейността на институцията, например ролята й за противодействие на корупцията, необходимите предпоставки за успешното й функциониране, в т.ч. осигуряването на подходящи финансови и материални условия, значението на добрата комуникация с местните власти за постигане на по – добри резултати.Сред обсъжданите теми бяха и процеса на разпространяване на институцията в страната и необходимостта от установяване на дълготрайно и устойчиво сътрудничество между местните обществени посредници и между тях и бъдещия национален омбудсман.


Програма на кръглата маса
Отчет на местния обществен посредник на община Ботевград, г-н Васил Василев за дейността му в периода: 1.04.2004 - 14.10.2004 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ