Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Миграция, сигурност и права на човека: европейските стандарти и политиката на България
 
На 28 септември, 2004 г. Информационният център на Съвета на Европа, чийто домакин е Центърът за изследване на демокрацията, организира дискусия за миграцията в Европа и България. В нея взеха участие Денислава Симеонова, координатор на проект в Европейската програма на Центъра за изследване на демокрацията, Росица Генчева, експерт към Международната организация по миграция, Петя Караянева, правен експерт във Върховния комисариат на бежанците към ООН, Надя Кожухарова, Асоциация “Анимус”, Георги Караколев, асистент в Академията на МВР, както и представители на студентски клубове и медии.

В своето изложение г-жа Симеонова представи основните тези в изследването “Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на ЕС и България”, издадено с подкрепата на Делегацията на Европейската комисия в България. Тя се спря на усилията на държавите-членки на Европейския съюз да координират политиките си, за да изградят общо “пространство на свобода, сигурност и правосъдие” и разгледа основните проблеми, които препятстват формирането на обща европейска политика в областта на миграцията. Постави акцент върху миграционните процеси, разглеждана в контекста на новите, невоенни рискове за сигурността и отношението на европейските граждани към имигрантите.

Г-жа Росица Генчева предложи различен поглед към нелегалната миграция, като посочи позитивните страни, които носи тя в приемните страни. Тя се спря по-подробно на приноса на нелегалните имигранти в новата страна – например специфичните им умения и заемането на непривлекателни, но важни за местната икономика и култура пазарни ниши. Г-жа Генчева изтъкна и значимостта на финансовите средства, изпращани в страната ни от българските имигранти в чужбина – според оценки те надвишават чуждестранните инвестиции.


В последвалата дискусия бяха разграничени отделните видове миграция. Г-жа Петя Караянева, правен експерт във ВКБООН посочи основните критерии, на които трябва да отговарят лицата, търсещи убежище и каза, че съществува тенденция на намаляване на броя на тези лица в България. Г-жа Надя Кожухарова от Асоциация "Анимус" говори за проблемите при предоставянето на помощ на жертви на трафик. Други въпроси бяха свързани с правата на имигрантите, аспектите на сигурността в новия световен ред и ролята на държавата за гарантиране на сигурността на гражданите.


Медиите за дискусията
Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ