Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обучителен семинар за представители на институциите омбудсман
 
На 23-25 септември в Тбилиси се проведе обучителен семинар за представители на институциите омбудсман, организиран от Европейския център по въпросите на малцинствата. Домакин на семинара беше службата на Обществения защитник на Грузия.

В семинара участваха представители на институциите омбудсман от Азербайджан, Армения и Грузия, на академичната общност, международни и неправителствени организации – Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), ООН, Хелзинкският комитет.
Семинарът беше открит от досегашния Обществен защитник на Грузия Тимуpаз Ломсадзе и Марни Лойд, Програмен сътрудник, Европейски център по въпросите на малцинствата – Германия.
Роберт Дънбар, преподавател от Университета на Глазгоу, Олга Ноянова от службата на Комисаря по правата на човека на Руската федерация, Шаварш Хачатрян от Арменския хелзинкски комитет, Заал Маргвелашвили от ОССЕ – Косово, Отдел Права на човека, Михаел Хертофт, Европейски център по въпросите на малцинствата – Грузия, председателят на германската диаспора в Грузия Гари Аугуст, Юлия Харашвили, Доброволци към ООН – Грузия, г-н Ломсадзе и г-жа Лойд бяха сред лекторите на семинара.

Директорът на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията д-р Мария Йорданова взе участие в семинара, като представи темата Омбудсманът и други национални механизми за защита на правата на човека.

Предмет на дискусията бяха различни проблеми във връзка със защитата на правата на човека с акцент върху правата на малцинствата. Тя се фокусира върху законодателната рамка в тази област в страните – участнички и в международен контекст, сравнението между омбудсмана и други механизми за защита на правата на човека и мястото на институцията в системата на тези механизми. Проблемите се разглеждаха както в общ аспект, така и с оглед спецификата на обстановката в Закавказието.

Сред темите, обсъждани по време на четирите работни сесии бяха:
  • Правата на човека и международното право, (Теория на правата на човека, Международна законодателна рамка на правата на човека);

  • Международна законодателна рамка на правата на малцинствата (Международни актове за правата на малцинствата, Сравнителен анализ на националното законодателство за правата на малцинствата – добри практики);

  • Законодателство на държавите – участнички (Права на човека и на малцинствата);

  • Институцията омбудсман – гарант за защита на правата на човека
.
След лекциите се проведе обсъждане на практически казуси в малки работни групи.

Омбудсманът и други национални механизми за защита на правата на човека, презентация на д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията (на руски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ