Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Коалиция 2000 домакин на сесия “Институционалната реформа и борбата с корупцията в Югоизточна Европа” на Икономически форум за Югоизточна Европа 2003
 
На 4 ноември 2003 г. Коалиция 2000 беше домакин на сесия “Институционалната реформа и борбата с корупцията в Югоизточна Европа” в петия пореден Икономически форум за югоизточна Европа 2003 “Интегриране на икономическото пространство в Югоизточна Европа”, който се проведе от 3 до 5 ноември 2003 г. в НДК, София.

Г-н Александър Стоянов, директор на Витоша рисърч, запозна публиката с методиката и резултатите от редовно провеждания мониторинг на Коалиция 2000 за диагностика и оценка на корупцията у нас, както и предостави данни от проведено регионално проучване в Югоизточна Европа за разпространение на корупцията на Балканите.

По време на изказването на г-н Бойко Тодоров, координатор на Инициативата за Правно развитие в Югоизточна Европа стана ясно, че съществуват позитивни тенденции към свиване на размера на контрабандата и сивата икономика у нас, но рискът от подкопаване на принципите на свободна конкуренция и пазар в региона са все още твърде силни. Последното спира не само притока на чуждестранни инвестиции, но и като цяло дестабилизира все още крехките демокрации в югоизточна Европа.

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма към Центъра за изследване на демокрацията, представи опита на неправителствените организации и инициативи в България по разработването на комплексна Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт и посочи модела на публично-частно партньорство като възможен и ефективен вариант за успешното осъществяване на предвидените в програмата конкретни мерки, отнасящи се до реформи в структурата и управлението на съдебната власт и нейните администрации, до създаване на вътрешни контролни механизми срещу корупцията в органите на съдебната власт, до съществени законодателни промени, засягащи отделните клонове на правото и т.н. На основата на очертаните общи проблеми във връзка с функционирането на съдебната власт в страните от Югоизточна Европа бе изтъкната възможността да се търсят общи или сходни решения за установяване на действаща, стабилна, некорумпирана съдебна власт като най-ефективно средство за възпиране на корупцията в обществото.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията и модератор на секцията, заключи, че макар да има напредък в антикорупционните реформи в определени сфери, като митниците в България, други като съдебната система остават проблематични. Той добави, че за трайно подобряване на бизнес средата в Югоизточна Европа се изисква внимателно и обективно изследване на корупцията и свързаните с нея проблеми и предприемането на постоянни, а не еднократни, действия за ограничаването й.

Изтегли презентациите на участниците:
1. Корупция и контрабанда: Мониторинг и превенция (г-н Бойко Тодоров)
2. Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт в България: Може ли да бъде модел за югоизточна Европа? ( Д-р Мария Йорданова)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ