Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
 
На 26 юли 2004 г. в гр. Хасково се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник”.
Семинарът беше организиран от Центъра за изследване на демокрацията и Българска младежка легия “Стефан Стамболов” – гр. Смолян.
В семинара взеха участие бивши и действащи местни обществени посредници, студенти, журналисти и граждани.

Семинарът беше открит от Велин Балкански, заместник-областен управител на Хасковска област, който представи социалното и обществено – икономическо развитие на областта и осъществените от областната администрация дейности, насочени към закрила на правата на човека, подобряване на административното обслужване, ограничаване на корупцията и повишаване на прозрачността на местната власт.

Деян Ашков, председател на Българска младежка легия “Стефан Стамболов” – гр. Смолян и ръководител на проекта “Местен омбудсман в Родопските общини – изграждане на устойчив модел на мониторинг, граждански контрол и партньорство в местното самоуправление” – Смолян представи дейността на Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 за въвеждане на институцията омбудсман в България на национално и местно ниво. Той говори и за натрупания опит и проблемите в борбата с корупцията на местно ниво, както и за възможностите за въвеждане на институцията местен обществен посредник.

Същността на институцията омбудсман в национален и сравнителноправен аспект, законодателната рамка на институцията в България на национално и местно ниво (Закон за омбудсмана, Закон за местното самоуправление и местната администрация) и спецификите на местните обществени посредници като инструмент за закрила на правата на човека бяха тема на изказването на Красимира Натан, бивш експерт в офиса на обществения посредник на Столична община.

Бившият обществен посредник на район “Младост” - гр. София Рада Кулекова представи своята дейност и някои по-интересни случаи от своята практика.
Участниците в семинара се интересуваха от конкретни проблеми, решени от обществения посредник, от взаимодействието му с общинската и държавна администрация, от констатираните случаи на корупция, както и от наложените санкции.

Общественият посредник на община Баните Зорка Карипова представи своята дейност и натрупания опит след избора й на 23 март 2004 г., както и действията, предприети за популяризиране на институцията и подобряване на взаимодействието й с местната власт, например чрез организиране на срещи и социални приемни във всички населени места на общината.

Участниците в семинара обсъдиха основните проблеми на законодателната рамка на институцията в България и изказаха критични мнения по повод невключването на разпоредби относно местните обществени посредници в Закона за омбудсмана, като подчертаха, че по този начин не се създават достатъчно правни гаранции за установяването на подобни институции.
Голяма част от участниците споделиха и възмущението си от това, че народните представители все още не могат да постигнат консенсус и да изберат национален омбудсман в законово предвидения срок.

Сред темите на дискусията беше корупционната ситуация в Хасковска област, потребностите и конкретните възможности за въвеждането на институцията обществен посредник в община Хасково.
В края на семинара участниците се обединиха около следните становища:

  • Общественият посредник е гарант за защита правата на човека.

  • Общественият посредник е институционална форма за участие на гражданите в местното самоуправление.

  • Общественият посредник е институционална форма за конструктивно взаимодействие между гражданите и местната власт.

  • Общественият посредник допринася за развитието на гражданското общество.

  • Общественият посредник допринася за ограничаването на всички форми на корупцията, повишаването на прозрачността на местната власт и възвръщането на доверието към институциите.

  • Необходимо е да се приемат промени в Закона за омбудсмана с цел законодателно регламентиране на статута, дейността и финансирането на институцията местен обществен посредник и задължителното й въвеждане на общинско ниво.

  • Институцията обществен посредник е необходима на община Хасково и съществуват обективни потребности от институционализирането му.

  • Необходимо е граждани, неправителствени организации, журналисти, бизнесмени, органите на местно самоуправление и местната администрация да предприемат необходимите инициативи за въвеждане на институцията обществен посредник в Община Хасково.


След семинара се състоя пресконференция с участието на представители на местни и централни печатни и електронни медии.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ