Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Работна среща с проф. Едгар Файге
 
На 25-27 август 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работна среща с проф. Едгар Файге по въпросите на измерването на неформалната икономика, отклоняващото се поведение на фирмите и ролята на неформалните, формалните и капиталовите мрежи при извършването на бизнес дейност от международна гледна точка. Основни теми на срещата бяха методите за подбор на извадките, отклоненията при интервюиране само на заинтересованите респонденти и факторите за търсене и предлагане при отклоняващо се поведение, целящо укриването на данъци, спечелването на договори или обществени поръчки и възможните индикатори за измерване на ефекта от заместването на неформалните и формалните мрежи и подкупите.

Участниците обсъдиха някои иконометрични модели за оценка на размера на неформалната икономика като метода на потреблението на електричество. Руслан Стефанов, координатор на проект, Център за изследване на демокрацията, представи работата на Експертната група по неформална икономика към Коалиция 2000. Тодор Ялъмов, координатор на проект към Центъра за изследване на демокрацията, посочи, че е необходимо фокусът на анализа в изследванията за неформалната икономика да се промени от “фирмата” на “мрежите от фирми”, за да се получат по-значими резултати. Това ще доведе до по-добро разбиране не само на корупцията, но и на по-широкия контекст на икономическото развитие на страната.

Проф. Едгар Файге от Университета в Уисконсин – Мадисън е световно известен специалист по неформална икономика. За да видите неговите разработки посетете: http://ideas.repec.org/e/pfe11.html
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ