Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Дискусионен форум: Приложение на електронния подпис в публичната сфера: първи стъпки и предизвикателства
 
Използването на електронни документи и електронни подписи в публичната сфера беше основна тема на проведения в София на 6 ноември 2003 г. дискусионен форум. На форума, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации", присъстваха представители на държавни институции, бизнеса, експерти и журналисти.

Участниците се запознаха с предоставянето на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис и обсъдиха правните и технологични аспекти на използването на електронни документи и електронни подписи в държавните институции, помежду им и в отношенията им с други правни субекти.

Д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, запозна присъстващите с дейностите на Центъра и на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" в областта на електронните комуникации. Тя се спря на приноса на Центъра за изследване на демокрацията в процеса на подготовка на правната рамка за използване на електронни документи и електронни подписи и представи дейността на работната група към Центъра, подготвила Закона за електронния документ и електронния подпис, в сила от октомври 2001 г., и съдействала за подготовката на подзаконовите актове по неговото приложение. При представянето на дейността на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" д-р Йорданова подчерта ролята на организацията за популяризиране на информационното общество в България и посочи някои от проектите в тази област, по които фондацията работи.

Услугите по издаване на удостоверения за универсален електронен подпис бяха представени от представители на първите два доставчика на удостоверителни услуги, регистрирани от Комисията за регулиране на съобщенията - "Информационно обслужване" АД и "Банксервиз" АД.

Димитър Николов, ръководител на проект, "Информационно обслужване" АД, обясни процедурата по издаване на удостоверения за универсален електронен подпис и представи различните видове предлагани удостоверения. Той запозна участниците с опита на "Информационно обслужване" АД в електронната обработка на резултатите от проведените през октомври местни избори. За първи път в България изборните резултати бяха обработвани и предавани в електронна форма чрез използване на универсални електронни подписи. Въпреки че електронната обработка на резултатите се осъществява на експериментална основа успоредно с ръчното преброяване на гласовете, по мнението на г-н Николов електронните средства за комуникация скоро ще намерят широко приложение при провеждането на избори.

Удостоверителните услуги, предлагани от "Банксервиз" АД бяха представени от изпълнителния директор на дружеството Любомир Цеков. Преди неговата презентация управляващият директор на Банксервиз Александър Цинцарски обобщи преимуществата на електронните средства за комуникация и ролята им в търговските отношения. Г-н Цеков представи услугите, предоставяни от Банксервиз, и обясни технологичните мерки за сигурност, предприети от дружеството във връзка с предоставянето на удостоверителни услуги.

Приложението на универсалните електронни подписи в отношенията между Министерството на финансите и Българската народна банка бяха представени от Иван Сариев, директор на дирекция "Информационни технологии", Министерство на финансите. Той запозна участниците с натрупания от Министерството на финансите опит в използването на електронни средства за комуникация и изрази готовност да предостави този опит на всички останали държавни органи. В заключение г-н Сариев сподели, че в момента министерството работи по проект за въвеждането на електронни обществени поръчки, основани на използването на универсални електронни подписи. Според него проектът ще допринесе за повишаване на ефективността на производството по предоставяне на обществени поръчки и за ограничаване на корупцията.

Опитът на Националния осигурителен институт (НОИ) в използването на електронни документи и електронни подписи беше представен от Марин Калчев, директор на дирекция "Информационни технологии" на НОИ. В изложението си г-н Калчев обобщи практиката на НОИ във връзка с регистрацията на трудовите договори. Според него резултатите показват, че предимно по-малките осигурители до момента са се възползвали от възможността да изпращат необходимите документи по електронен път. Г-н Калчев запозна участниците и с наскоро стартиралата нова услуга на НОИ, позволяваща на осигурителите и на осигурените лица да проверяват своя осигурителен статус по електронен път.

Камен Спасов, координатор, Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии към Министерския съвет на Република България, представи подготвените от центъра вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис. Целта на проекта е да послужи като модел за държавните органи и техните администрации, които по закон са задължени да приемат такива вътрешни правила, когато започнат да използват електронни документи и електронни подписи.

В заключителната част на форума "Банксервиз" АД предостави на членовете на работната група на Центъра за изследване на демокрацията, подготвила Закона за електронния документ и електронния подпис, удостоверения за универсален електронен подпис за приноса им в процеса на подготовка на правната рамка.

Програма на форума
Медийно отразяване
Закон за електронния документ и електронния подпис
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ