Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Дискусия: Транспорт, контрабанда и организирана престъпност
 
На 14 октомври, 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията представи най-новият си аналитичен доклад Транспорт, контрабанда и организирана престъпност на дискусия в Хотел София Балкан. Изследването описва и анализира инфраструктурата на организираните престъпни групи, занимаващи се с контрабанда на потребителски стоки и дава препоръки в сферата на институционалното и международно взаимодействие, граничната сигурност, анализа на рисковете и управлението на човешките ресурси.

Във встъпителното си слово д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра, подчерта специалния интерес на Центъра към ролята на външните граници и трансграничната престъпност през последните шест години, подкрепен от много добро сътрудничество с държавните институции, натоварени с контрола на българските граници. Той поясни, че за разлика от подходите, използвани в предишните доклади за контрабандата на Центъра – огледална статистика и сравняване на митническата оперативна статистика с данните от маркетингови проучвания - целта на представения доклад е да покаже проблемите на контрабандата и организираната престъпност чрез транспорта и транспортната инфраструктура, тъй като транспортните малки и средни компании са подложени на най-силен натиск от страна на организираната престъпност. Българската специфика в този случай е свързана със създадената инфраструктура, използвана от българската и транснационалната организирана престъпност. Г-н Шентов отбеляза и направените от държавата реформи и напредък в противодействието на чистата контрабанда. Той посочи и европейската перспектива пред България като външна граница на ЕС и рисковете за новоприетите държави-членки, които са привлекателни за международните престъпни мрежи поради по-ниските “транзакционни” разходи.

Филип Гунев, научен сътрудник в Центъра, представи двете основни цели на доклада – да се направи анализ на рисковете, които произлизат от слабите места в транспортния сектор и транспортната инфраструктура и да се проследи как организираната престъпност се възползва от тези слабости. Той представи и методите на изследването, за целите на което са проведени над 700 интервюта с шофьори, служители в транспортни фирми, служители, бивши и настоящи, на НСБОП, Митници, Гранична полиция и търговци и три теренни проучвания на ГКПП-тата Кулата, Капитан Андреево и пристанище “Варна”.

Той се спря по-подробно на първата част от изследването, посветена на състоянието на транспортния сектор, като заключи че през последните 15 години участниците в транспортния сектор, особено малки и средни компании, са се увеличили многократно, което води до силна конкуренция и склонност за участие в контрабандни практики. Той описа и рисковете при автобусния превоз, въздушния и морския транспорт, както и при спедиторските фирми.

Накрая г-н Гунев представи препоръките в доклада, голяма част от които са свързани с институционалното взаимодействие и са насочени не само към българската администрация, но и към администрациите на съседните държави и страните-членки на Европейския съюз. Другите групи препоръки са свързани с граничната сигурност, анализа на риска и управление на човешките ресурси.

В своето изложение Тихомир Безлов, анализатор в Центъра и един от авторите на доклада, описа структурата и начина на действие на организираната престъпност, която се занимава с гранични нарушения. Една от най-важните особености на тази структура е, че престъпните групи действат в мрежа, която се характеризира с изключителна гъвкавост и адаптивност към променящата се ситуация на българските граници. Г-н Безлов се спря подробно и на начина на функциониране на мрежата при вноса на турски и китайски стоки от началото на прехода до наши дни.


Г-н Асен Асенов, директор на агенция “Митници”, поздрави авторите за добрия анализ и детайлността на доклада. Той отправи и няколко препоръки, първата от които беше свързана с термина “контрабанда”, който в доклада обобщава различните видове митнически нарушения, но всъщност е само едно от тях. Г-н Асенов поясни също, че в подобен анализ трябва да се анализират и икономическите предпоставки, свързани с търговските споразумения, по които България е страна. Той препоръча да се дадат съвети и на самия бизнес, тъй като крайната цел е този бизнес да бъде изваден от черно-сивия му сектор и максимално да бъде легализиран или прехвърлен към бялата страна на икономиката.

Програма и изказвания
Докладът "Транспорт, контрабанда и организирана престъпност"
Медиите за доклада
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ