Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Местни обществени посредници в България
 
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

1. Възникване, същност, разновидности
2. Институциите омбудсман и обществен посредник в България - законодателна рамка

ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ В УСТАНОВЯВАНЕТО НА МЕСТНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ТИПА НА ОМБУДСМАНА (1998 - 2003 г.)

1. Ролята на антикорупционните граждански инициативи и институции от типа на омбудсмана на местно ниво
2. Институционален опит на местните институции от типа на омбудсмана
3. Функции, cyбекти, инструменти и критерии за оценка: опит за класификация

УСТАНОВЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 21А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Първи стъпки
2. Проблеми при установяването на институцията обществен посредник

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I: Документи на местни обществени посредници от периода 1998 - 2003 г.

1. Район Младост - София
2. Община Лозница, област Разград
3. Община Завет, област Разград
4. Столична община

Приложение II: Документи на обществени посредници във връзка с чл. 21а от Закoнa за местното самоуправление и местната администрация

1. Община Разград
2. Община Ботевград
3. Община Велинград

Приложение III: Примерен правилник за организацията и дейността на обществения посредник
Приложение IV: Как да институционализираме обществен посредник в нашата община
Приложение V: Национален и/или регионален/местен омбудсман

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ