Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризирането на институцията омбудсман на местно ниво
 
На 16 октомври 2002 г. в Смолян се проведе Информационен ден за популяризирането на институцията омбудсман на местно ниво, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията - София и Българска младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян. Участие взеха представители на органите на централната и местната администрация и местното самоуправление,на неправителствени организации от региона, граждани, журналисти.

Информационният ден за популяризиране на институцията омбудсман на местно ниво беше открит от Деян Ашков, председател на Българска младежка легия "Стефан Стамболов" и заместник - председател на Областен обществен съвет за борба с корупцията – гр.Смолян, който представи накратко участниците в информационния ден.

Росица Елазар от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията представи дейността на Центъра за установяването на институцията омбудсман в България на национално и местно ниво.
Красимира Натан, експерт към офиса на Обществения посредник на Столична община, запозна участниците със същността и основните характеристики на институцията омбудсман, както и с дейността на столичния обществен посредник.
Особеностите на институцията на местно ниво бяха представени от Рада Кулекова, Обществен посредник в район "Младост" - гр. София.
В последвалата дискусия участниците изразиха убедеността си в необходимостта от въвеждането на институцията омбудсман в България на национално и местно ниво и в нейната ефективност като механизъм за защита на правата на човека, подобряване на работата на администрацията и противодействие на корупцията в административната сфера.

Лидия Кискинова,председател на Обществения съвет за борба с корупцията в община Баните, Емил Костов,председател на Обществения съвет за борба с корупцията в община Неделино и Деян Ашков представиха антикорупционните инициативи на общинско и областно ниво в област Смолян.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ