Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Видеоконференция на Глобалната мрежа за обучение и развитие: Регулиране на навлизането на фирмите на пазара
 
Лесният и бърз достъп на нови и установени фирми до пазарите е от важно значение за икономическото развитие на всяка страна. Осигуряването на това условие премахва един от най-негативните фактори определящи появата на неформална икономика и корупция в страните в преход.

На 15 юли 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха видеоконференция-семинар, посветена на регулирането на влизането на фирмите на пазара, неговото практическо приложение и мерки за контрол. В събитието се включиха експерти от Вашингтон, Лима, Кишинев, Белград и Сараево.

Това е третата от серията видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие за Източна Европа и Централна Азия “Инвестиционният климат: навлизането на пазара – регулаторна рамка и приложение”. Общата тема на поредицата са различните аспекти на правителствено регулиране и влиянието му върху икономиката и бизнес средата. Целта е да се покажат най-добрите практики в инвестиционния климат и управлението, както и да се поощри обмена на идеи между страните от Латинска Америка, Европа и Централна Азия.

По време на семинара беше представен богатият опит на Полша, както и на една от емблематичните организации по отношение на реформите за намаляване на регулативната тежест и доброто управление – Институтът за свобода и демокрация на Ернандо де Сото в Перу.

Г-жа Нанси ВанДайк, старши икономист към Световна банка, описа последните промени в Оценката на инвестиционния климат за Полша, която Световна банка изготвя. Тази оценка има за цел да покаже възстановяването на конкурентната позиция на Полша, която тя загуби в средата на 90-те години на миналия век. Едно от основните предизвикателства пред реформата в Полша е сложната, нестабилна и трудна за работа правна и регулаторна рамка. Като пример може да се даде изследването на Световна банка от 2002 г., според което висшето ръководство на фирмите отделя за регулациите 9.6% от времето си в сравнение с 2.8% за Чешката Република. Индикаторите за навлизането на фирми на пазара през 2004 г. обаче не се различават много от тези на съседните страни. Г-жа ВанДайк посочи, че навлизането на нови фирми е важно за конкурентоспособността и развитието на иновациите. Според нея Полша може да подобри своята конкурента позиция като насочи вниманието си не само към макроикономическите показатели като инфлация, размер на националния дълг и фискална стабилност, но и към “детайлите” – детерминантите на микро ниво на общата факторна производителност – навлизането на фирмите и регулациите, наемането и освобождаването на работници и др.

Г-н Виктор Ендо, старши изследовател и специалист по поземлена администрация към Института за свобода и демокрация в Лима, представи значителния опит на Перу при намаляване на административните бариери пред навлизането на фирмите на пазара през 90-те години и последващата загуба на първоначалния импулс за реформа. Той отбеляза, че регулирането на навлизането на фирмите на пазара трябва да се разглежда в контекста на цялостното опростяване на административните процедури за бизнеса. В историята на Перу има няколко ключови фактора за провеждането на цялостната административна реформа в началото на 90-те години: (1) добрият аналитичен опит и разбирането на проблема от експертите; (2) лидерство в реформата в лицето на Института за свобода и демокрация и (3) постигане на ранно ангажиране на гражданите и осигуряване на силна политическа подкрепа (министър-председателя). Основните официални проводници на реформата в Перу са Законът за опростяването на административните процедури и Единният бизнес регистър. Резултатите надхвърлят очакванията: за периода 1991-1994 г. събираемостта на данъците се увеличава с повече от 300 млн. щ.д., регистрирани са 382 100 нови бизнес единици, създават се 557770 нови официално регистрирани работни места. Реформата, обаче, загубва първоначалния си импулс в края на 90-те години и в момента бизнесът плаща за регистрация колкото и преди реформата. Времето за регистрация също се увеличава от ниската стойност при реформата – 4 дни на 52 дни, което обаче все пак остава значително под 289-те дни преди започването на реформата. Поуката според г-н Ендо е, че добрите закони са важни, но не са достатъчни. Запазването на постоянно политическо внимание и прилагането на външен контрол от страна на партньорите, донорите и чуждите инвеститори е важно за постигането на дългосрочни реформи.

Програма на видеоконференцията (на английски език)
Автобиографии на лекторите (на английски език)
Полша и сближаването й с Европа: предизвикателствата пред ръста на продуктивността. Оценка на инвестиционния климат – презентация на г-жа Нанси ВанДайк (на английски език, MS PowerPoint, 85 Kb)
Опитът на Перу: Постоянното предизвикателство да се премахнат административните бариери за навлизане на фирмите на пазара – презентация на г-н Виктор Ендо (на английски език, MS PowerPoint, 241 Kb)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ